I fokus: E-hälsa

Videomöte en självklarhet för unga

Kolbäckens habiliteringscenter i Umeå satsar på videomöten med både brukare, barnsjukvård, skolpersonal och kollegor i hela regionen. Nu slipper 11-årige Måns och hans mamma åka 46 mil tur och retur Dorotea-Umeå för återbesök.

Solen står lågt när Måns, 11 år, och hans mamma Jenny Holmqvist passerar blomsteraffären och konditoriet på väg till Lärcentrum i Dorotea.

Där väntar rektor, klasslärare, kurator och skolsköterskan från Måns skola. Med på videolänk från Umeå är rehabteamet vid Kolbäckens habilitering, där Måns är inskriven.

– Det känns så bra att kunna se dem man pratar med, säger Jenny Holmqvist.

Tack vare videolänken behöver inte Måns åka de 46 milen tur och retur till Umeå lika ofta.

– Den resan tar väldigt mycket kraft av Måns eftersom han har en lättare hjärnskada och epilepsi, säger Jenny.

Efter det senaste besöket i Umeå fick skolpersonalen uppdaterad information på ett videomöte. Nu är det dags att stämma av hur det gått för Måns sedan dess.

– Genom att skolpersonalen är med på videomötena kan teamet på Kolbäcken hjälpa till och förklara vad han behöver för stöd. Det har varit jättebra för att få det att funka med skolan, säger Jenny Holmqvist.

Kolbäckens barn- och ungdomshabilitering ingår i Habiliteringscentrum i Västerbottens läns landsting. På Kolbäcken finns olika arbetslag för Umeåområdets kommuner och specialteam för län och region.

Videomöten passar

Habiliteringen ger råd och stöd enligt LSS, och habilitering till barn och ungdomar upp till 20 år med intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, rörelsenedsättning och autismdiagnos (ASD).

Ulrika Wennmark
Videomöten är vanligast i kontakten med bland annat personer som har ASD eller hörselnedsättning, men skulle kunna passa de flesta som teamen vid Kolbäcken har kontakt med, menar Ulrika Wennmark, avdelningschef vid Barn- och ungdomshabiliteringen.

– Men det gäller förstås att anpassa teknik och samtal utifrån individens funktionsnedsättning och individuella behov, säger hon. 

Videobesöken har fungerat bra för patienter med olika former av funktionsnedsättning inom habiliteringen. Efterfrågan är särskilt stor från dem som bor långt från Umeå eller vill spara tid, enligt Barbro Renström, fysioterapeut och teamsamordnare i neuropsykologiska rehabiliteringsteamet, som ingår i Kolbäckens habilitering.

– Vi har sparat otroligt många resor de senaste åren på att kunna koppla upp oss, säger hon.

Sätt att umgås

Teamen vid Kolbäcken använder också videokonferens för att rapportera över utredningar till kollegor i hela norra sjukvårdsregionen, från Sundsvall till Kiruna.

– Ofta försöker vi boka in skola, habilitering och barnklinik samtidigt för att alla ska ha hört samma sak.

Barbro Rehnström

Ibland har man bara överföring till skolan, där elev och föräldrar kan delta. Man gör även uppföljningar med enskilda ungdomar via video.

– På många skolor i glesbygd är de jätteduktiga på tekniken eftersom de använder den för distansundervisning också. Ungdomar tycker ofta att det är ett enkelt och självklart sätt att träffa oss i teamet, för dem är det ju ett naturligt sätt att umgås.

Kolbäckens habilitering har provat att använda tekniken för ett program där en grupp föräldrar som bor i norra sjukvårdsregionen deltog.

– Det slog väl ut. När piloten genomfördes kopplade föräldrarna upp sig på sin vårdcentral men snart kommer de att kunna koppla upp sig hemma mot en ny teknisk plattform, säger Barbro Rehnström.

Nationella träffar

Hon råder alla som vill satsa på video i vården att börja med brukare eller patienter som träffat personalen minst en gång, och sedan följa upp via video. Nya tekniska hjälpmedel och arbetssätt behöver tid för att sätta sig, där är videokonferenserna inget undantag, menar hon.

– Vi får ofta börja med att försöka reda ut vilket videosystem vi ska koppla upp oss mot eftersom kommunerna har andra system än vi. Det finns teknisk support som löser många problem men ibland blir det ändå telefonkonferens till slut.

Förutom den fasta videoanläggningen använder många medarbetare vid habiliteringen landstingets videosystem, Cisco meeting, på sina egna datorer. För detta krävs en bärbar videokamera och ett headset. Än så länge har man bara en lokal med videosystem och den täcker inte behovet.

– Vi vill gärna ha en lokal till så att fler brukare inom habiliteringen kan få tillgång till olika behandlingar och träningsprogram, till exempel mot stress.

Barbro Rehnström är övertygad om att video i vården kommer att öka stort även i andra delar av landet.

– Då skulle man till exempel kunna ha nationella träffar för små grupper av brukare som inte kan ses så lätt annars.