”Vi kan använda verktyget direkt”

Fem frågor till Malin Gyldberg, logoped vid Habiliteringscenter Söderstaden, en av deltagarna i Gayle Porters workshop i kommunikationsverktyget PODD.  

Logopeden Malin Gyldberg

Varför ville du delta i workshopen?

Jag ville få en bredare och djupare kunskap om de olika böckerna i PODD. Jag ville också bli bättre på att lära ut PODD. Då kan jag bli bättre på att motivera nätverket runt patienten att använda PODD. I och med att jag har gått en femdagars workshop, har jag nu också själva kompetensen att hålla i introduktioner för nätverket, i stället för att remittera till Habiliteringens resurscenter. Jag kan komma igång direkt!

Vad var den största behållningen?

Det gav mig verkligen inspiration att fortsätta introducera PODD för mina patienter och att inte ge upp. PODD tar tid men det är värt det tusen gånger om när man inser vilka möjligheter det ger att uttrycka åsikter, känslor, önskningar och behov. Gayle Porters exempel på framgångar med PODD kändes hoppfullt. Vi måste tro på personens möjlighet att utvecklas, att göra sin röst hörd och uppnå nya förmågor, bara vi ger dem verktygen. 

Varför tycker du att PODD är bra?

PODD har ett stort ordförråd som är organiserat på ett mycket bra sätt. Jag behöver inte ta fram individuella sammanställningar av ord för varje patient, utan vi börjar använda verktyget direkt. Det blir också mycket effektivare för patienten, de anhöriga och personal i till exempel skola och gruppbostad. 

När kan man använda PODD?

I alla situationer när man behöver kommunicera om något. Alla runt personen, både familjen och övriga nätverket, kan använda PODD. Efter två introduktionstillfällen för nätverket kan man börja PODD:a. Det är genom att använda det som man lär sig.

Finns det några nackdelar med PODD?

Att man behöver ha tålamod. Det är lätt att ha höga förväntningar på snabba framsteg, men det vanligaste är att det tar tid. Det krävs mycket poddande för att kommunikationen ska utvecklas. Man kan jämföra med ett barn som börjar prata, då behövs det mycket pratande!

Introduktionskurs i PODD våren 2019

Habiliteringens resurscenter håller vid flera tillfällen introduktionskurs i PODD. Kurserna vänder sig till närstånde och till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

> 13 mars
> 24 april
> 22 maj

> Se alla våra anhörigutbildningar

Lyssna

Många med funktionsnedsättning behöver hjälp med att planera och förstå sin tillvaro. I tre program tar podden Funka olika upp det som kallas kommunikativt och kognitivt stöd. Vi får höra hur tre olika personer använder sig av den typen av stöd. En arbetsterapeut och en logoped berättar om olika stöd och hur de fungerar.