Aktuellt

Västerås är bäst i landet på e-hälsa

Västerås har utsetts till Sveriges e-hälsokommun 2017.

Framgången bygger bland annat på att brukare, anhöriga och medarbetare fått vara med när digitaliseringen genomförts.

– Engagemanget är stort, alla ska med och verksamheterna går in för att skräddarsy lösningar som förenklar vardagen för brukarna, till exempel olika appar, berättar Anne Almqvist, digitaliseringsstrateg i de sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad.

Även politiker och tjänstemän är med på tåget och avsätter medel till nya projekt. Nästa steg är att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till fler smarta, digitala lösningar.

– Brukarna får tala om vad de behöver och sedan kopplas de ihop med innovatörer som tar fram nya digitala hjälpmedel utifrån deras behov, säger Anne Almqvist.