I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Undervisning online kan hjälpa fler

Ibland kan det räcka med ett par lektioner i veckan hos oss för att vända frånvaro till närvaro, säger Torvid Hafström, VD för Learnox, som ger skolundervisning via datorn.

Torvid Hafström
Learnox ägs av Vintertullsskolan i Stockholm, en resursskola som tar emot elever med behov av särskilt stöd.

– För att kunna hjälpa ännu fler elever som inte klarar av en vanlig skolmiljö började vi utveckla en digital undervisningsplattform som gör att vi kan nå barn och ungdomar i hela landet, berättar Torvid Hafström, som tycker att dagens skola har blivit mycket hårdare än förr.

– Alla klarar inte av att vara i samma maskineri. De som inte passar in riskerar att hamna i ett utanförskap. Men oavsett hur länge en elev varit borta från skolan är det aldrig kört.

Rektor bestämmer

Learnox får sina elever via kommunen och skolan, och det är rektor som bestämmer hur stora insatser som behövs.

– Så fort vi blir kontaktade lägger vi upp en plan tillsammans med rektor, en specialpedagog och föräldrarna. Våra insatser är helt beroende av hur lång tid eleven varit hemma från skolan. Ju längre frånvaro desto fler insatser.

Till skillnad från Oneeighty (se relaterad artikeln nertill) fokuserar Learnox främst på pedagogiskt stöd till eleven, inte socialt. När man kommit överens om en plan tilldelas eleven en behörig lärare som snabbt börjar med distansundervisning via webben.

– Med vår plattform ser och hör man varandra hela tiden och varje lektion avslutas med en rapport som kan användas som betygsunderlag. När vi börjar vår undervisning befinner sig ofta eleverna fortfarande i hemmet, men målet är att få tillbaka dem i skolmiljö så snart som möjligt. Distanslektioner i skolmiljö.

Om eleven har kvar minsta lilla närvaro i skolan sätts stödet in i skolmiljö. Men om eleven har varit borta länge börjar undervisningen via webben.

– Vi är inte i stället för skolan, vi är vägen tillbaka dit, betonar Torvid Hafström.

Hittills har Learnox hållit över 10 000 lektioner till elever i hela Sverige.

– En del är inskrivna en månad, andra ett halvår eller längre. Resultaten visar att vi lyckas få 70 procent tillbaka till skolan.

Learnox

Utbildningsplattformen blev klar 2014. Ägs av resursskolan Vintertullsskolan AB.
Verksamhet: Rikstäckande individuell distansundervisning online.
Antal inskrivna elever: cirka 40–50 i månaden.
Kostnad: 690 kronor per lektion.
Resultat: 90 procent kommer igång med Learnox-studierna, 70 procent återgår till skolan.

> Läs om Stadsmissionens projekt Oneeighty

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa