Tre frågor till Emma Schött, ny stroke- och hjärnskadevägledare i Region Stockholm

Emma Schött är ny stroke- och hjärnskadevägledare i Region Stockholm. Personer med en förvärvad hjärnskada, deras anhöriga och vårdpersonal kan vända sig till vägledaren. Hon kan bland annat informera om rehabilitering och samhällets stöd. Frågor kan även handla om familjeliv, sysselsättning och fritid.

Emma Schött, Stroke- och
hjärnskadevägledare
Varför behövs en vägledare för stroke och förvärvad hjärnskada?

– Därför att de här personerna ofta har ett livslångt behov av stöd i och med sina kognitiva nedsättningar. De behöver vägledning i vården och det här är ett försök att ge en vägvisning om vart de och deras anhöriga kan vända sig. Som vägledare är jag inte direkt inblandad i patientens vård eller rehabilitering. Det kan vara bra att man får någon annans ögon på saken och kan hitta nya vägar förhoppningsvis.

Vad hoppas du åstadkomma under ditt första halvår?

– Jag hoppas att det blir känt att den här rollen finns och att jag därmed når ut till patienter och närstående - det är det viktigaste. De ska kunna ringa eller be att få boka ett besök för att träffa mig om frågor som rör allt från sjukvården, till personens situation och vardag. Jag hoppas att jag blir nerringd!

– Sen vet jag att i den här typen av tjänst kan det vara svårt att nå dem som mest behöver hjälpen, de som inte kan ringa själva eller har någon som kan hjälpa dem att ringa ens. Jag försöker hitta kontaktvägar via rehabiliteringsaktörer, patientföreningar och andra forum där patienter och närstående finns.

Vilka utmaningar ser du i din nya funktion?

– Det finns bra resurser och en välfungerande vårdkedja för de här patienterna egentligen. Men det är komplext och det händer att patienter faller mellan stolarna. En sådan här funktion som informerar vårdgivare och andra aktörer om möjligheter som finns till hjälp för patienter kan minska risken.

– En utmaning är att nå ut till primärvården eftersom det finns så många vårdgivare. Förhoppningen är att vårdcentralerna kommer att använda mig som en informationskälla. 

> Stroke- och hjärnskadevägledare

För att komma i kontakt med Emma Schött kan du ringa tel. 08-123 596 67,  mejla hjarnskadevagledare.ds@sll.se eller skicka meddelande via 1177.