I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Tidig koll på frånvaro

Borås satsar på att få bukt med den problematiska skolfrånvaron redan i lågstadiet.

Bild på skola Borås börjar med närvarokoll på lågstadiet.
– Enligt många rapporter har elever med funktionsnedsättning mycket högre frånvaro än andra elever.

Om frånvaron ökar redan under de tre första skolåren måste vi göra allt för att vända utvecklingen, säger Marie Nilsson, en av ledarna för projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro.

Arbetet bygger på samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Borås stad, samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Projektet har fått investeringsmedel från Västra Götalandsregionen. Det startade startade i augusti 2015 och ska avslutas i januari 2018. Fortfarande hämmas det av problem, både med att få de digitala systemen för frånvarorapportering att fungera i alla skolor och vakanser inom elevhälsan.

– Ännu har det inte blivit så mycket samverkan över sektorsgränsen att vi kan se hur mycket det påverkar frånvaron.

Marie Nilsson konstaterar att skolan måste bli snabbare på att identifiera de elever som har oroande frånvaro.

– Det är viktigt att få till en attitydförändring bland elever och föräldrar och visa hur viktigt det är att vara närvarande på lektionerna, säger hon.

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa