Aktuellt

Stresshantering för personer med autism

Minskad stress och depression och ökad livskvalitet – det blev resultatet efter 12 veckors behandling med NeuroAct. 

Johan Pahnke
Hög stress bland elever med autism mötte Johan Pahnke när han arbetade som elevassistent i början av 2000-talet. I dag är han hjärnan bakom NeuroAct, ett stresshanteringsprogram baserat på neuropsykologi och ACT, som är en utveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT.

Efter tolv veckors behandling upplevde deltagarna signifikant minskad stress och ökad livskvalitet, enligt tre studier. Deltagarna hade också minskad depression, lättare att hantera sina tankar och en ökad psykologisk flexibilitet.

– NeuroAct har relativt bra forskningsstöd jämfört med många andra metoder inom autismområdet, säger Johan Pahnke, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet.

Nu pågår utbildning av gruppledare i NeuroAct, bland annat inom habiliteringen i Örebro.