I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Stress får många att stanna hemma

Stress och utmattning är viktiga orsaker till att många elever stannar hemma från skolan. Det menar Elisabet von Zeipel, specialpedagog med 30 års erfarenhet av barn med en neuropsykiatrisk diagnos.

Jonas lösning på en outhärdlig situation var att rymma genom klassrumsfönstret. Skolan svarade till sist med att låsa fönstren– då stannade han hemma.

När specialpedagogen Elisabet von Zeipel berättar om Jonas, en av de elever hon mött, går det inte att ta miste på hennes övertygelse: stress och utmattning är viktiga orsaker till att många elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) stannar hemma från skolan.

– Får vi bort stressen kring barn med NPF så ökar vi deras förmåga att fungera väl.

Allvarligt tillstånd

Elisabet von Zeipel anser att en del barn med NPF lider av utmattningssyndrom. Hur vanligt det är bland barn och unga som har NPF är inte vetenskapligt belagt.

– Jag lutar mig inte mot någon forskning utan 30 års erfarenhet av möten med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer, säger hon.

Att försöka passa in i skolkonceptet, att inte kunna tolka vad som händer, för mycket intryck och krav på flexibilitet och självständighet – allt detta tar mycket energi och är stressande för många med NPF.

– Det är frustrerande att det fortfarande finns skolor där man utsätter barn för en miljö de inte tål, i tron att de ska vänja sig, säger Elisabet von Zeipel.

Kan vara för sent

I Skolinspektionens rapport Omfattande frånvaro (2016) står att man tidigt bör uppmärksamma omfattande frånvaro hos barn med NPF.

– Men då kan det redan vara för sent. Man måste hela tiden observera barnets reaktioner och försöka hitta praktiska lösningar innan det går så långt. Enligt föreningen Attention och Autism- och Aspergerförbundet är kunskapsbrist det största problemet, något som Elisabet von Zeipel håller med om. Hon vill också sticka hål på myten om att skolfrånvaron beror på inkompetenta föräldrar.

När eleven Jonas kom så långt att han själv började prata om skolan fick han börja gå en timme två dagar i veckan på en specialskola för barn med autismspektrumdiagnos. Han landade så småningom på två och en halv timme, fyra dagar i veckan.

– När man hittar den nivå som barnet har ork för och fungerar väl på, gäller det för omgivningen att inte gå för fort fram.

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa