I fokus: Migranter

Stort behov av stöd

Fler asylsökande och nyanlända än tidigare får stöd från socialtjänstens verksamheter för personer med funktionsnedsättning, enligt Socialstyrelsens samordnare. Bland dem finns både barn och vuxna som aldrig fått adekvat behandling eller hjälpmedel.

Fler asylsökande och nyanlända än tidigare får stöd från socialtjänstens verksamheter för personer med funktionsnedsättning, enligt Socialstyrelsen. Inom habiliterings- och hjälpmedelsverksamheter ökar behovet av tolkar, och informationsmaterial översätts oftare till andra språk.

Insatserna till nyanlända enligt socialtjänstlagen har ökat från 600 år 2010 till 2 500 år 2015. Här kan det handla om såväl psykisk ohälsa som personer med kraftig syn- och hörselnedsättning. 

– De som kommer från krigsområden kan dessutom ha diagnoser vi inte haft på länge i Sverige, till exempel polio, säger Karin Flyckt, funktionshinderssamordnare på Socialstyrelsen.

Illustration av migranter Illustration Jens Magnusson

Söker inte självmant

Asylsökande och nyanlända barn med funktionsnedsättning kan ha särskilt stort behov av hjälpmedel eftersom deras problem inte behandlats i tidig ålder.

– Vi har även fått signaler om obehandlade funktionsnedsättningar och diagnoser hos vuxna, exempelvis cerebral pares och ryggmärgsbråck. Det är diagnoser som vi i Sverige behandlar från dag ett, det är betydligt svårare att hjälpa vuxna som inte fått vård i tid.

Situationen försvåras av att många inte vet vilka möjligheter de har när de kommer hit och därför inte självmant söker sig till habiliteringen.

– Det behövs information på många olika språk för att föra ut kunskapen om vårt välfärdssystem.

Socialstyrelsen inrättade 2017 ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. I deras uppdrag ingår att de ska ha ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

– De som har funktionsnedsättningar kan behöva ett långsiktigt stöd, och det är viktigt att det sätts in i tid, säger Karin Flyckt.