I fokus › Sex

Stefan tar sex på allvar

Stefan Balogh är förmodligen Sveriges enda sexvägledare för personer med rörelsenedsättning. Det tog honom tre år att hitta metoden som hjälpte en 36-årig man att onanera.

I dag är olika sexuella läggningar och könsidentiteter accepterade i samhället. Men sex och funktionsnedsättningar är fortfarande en blind fläck, säger Stefan Balogh.

Han är sexolog och arbetsterapeut och jobbar på BOSSE – råd, stöd och kunskapscenter som ger stöd till personer med funktionsnedsättningar. De flesta som kommer till Stefan med frågor kring sex har rörelsenedsättningar. Två av tre är kvinnor och de flesta är över 40 år.

– Vid det första mötet brukar jag ta reda på vad det är för slags problem. Om det är sexologiskt och handlar om främst begränsning av den sexuella aktiviteten kan jag hjälpa till.

Stefan har hittills lyckats hjälpa alla sina besökare men ibland kräver lösningen en del efterforskningar. För några år sedan kom en 36-årig man till Stefan som aldrig kunnat onanera därför att han inte kunde styra motoriken i sina armar. Det tog tre år att komma på en bra lösning. Det som behövdes var en penisvibrator, som sattes fast på lagom höjd.

ETT ANNAT VANLIGT problem är spasticitet som gör det svårt att vara stilla eller kontrollera rörelser under samlaget.

– Då kan jag åka hem till personen ifråga och titta på förutsättningarna i hemmet. Det kan handla om att flytta sängen eller köpa eller bygga egna hjälpmedel.

När Stefan inledde sin karriär som sexolog på reumatologen på Karolinska sjukhuset, var hans största problem hur han skulle få personer att våga ställa
frågor och prata om sex.

– Om jag själv ställde frågan om de ville prata om sex, fick jag alltid ett nekande svar. Till slut förstod jag, att det bästa var att jag redan vid första mötet berättade att jag kan ge råd när det gäller vardagen, och även när det gäller sex och samlevnad. Då började patienterna öppna sig.

Tidigare arbetade Stefan många år inom habiliteringen och där upplevde han att det fanns en rädsla och osäkerhet att närma sig frågor om sex.

– Min öppenhet och vilja att jobba med området betraktades med misstänksamhet och till och med motarbetades.

MEN HUR VIKTIGT är det egentligen att kunna ha sex?

– Sex är ett viktigt grundläggande behov. Både fysiskt och känslomässigt. Man vill bli berörd, få njuta tillsammans med en annan människa, känna sig älskad och attraktiv.

Men det finns också en annan dimension.

– Att kunna få orgasm innebär också att man sover bättre och kanske slipper ta sin lugnande medicin.

Stefan menar att alla som arbetar inom vård, omsorg och skola måste ta sex och samlevnad på allvar.

– Till exempel habiliteringen säger sig ha ett holistiskt arbetssätt, men då kan man inte bara utesluta ett så viktigt område som sex.

Lyssna

​I tre avsnitt tar podden Funka olika upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. 
> Lyssna på Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?
> Lyssna på Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex
> Lyssna på Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex