Spaning

”Simning och zumba för alla”

Karin Olsson Sandberg har en vision: alla ska kunna delta i fritidsaktiviteter som är bra för hälsan.

"Mitt uppdrag är att barn och unga med funktionsnedsättning ska få tillgång till fler fritidsaktiviteter och att alla ska känna sig välkomna i stadens simhallar, oavsett funktionsnedsättning. En förutsättning för att lyckas med detta är samverkan med andra aktörer, som habiliteringen och utbildningsförvaltningen.

Jag ger mig inte i första taget. För tio år sedan drog jag igång zumba för personer med synnedsättning. Det var inte många som trodde att det skulle funka men om man har visioner måste man hela tiden försöka ligga steget före. Det handlar om att verkligen tro på att det går att genomföra. Är man flexibel och möter varje individ där den är så ökar möjligheten att lyckas.

Alla våra anläggningar är inte fullt tillgängliga i dag men det är dit vi är på väg. Helst vill vi komma dit där vi inte behöver prata om personer med funktionsnedsättning, utan utgå ifrån att alla individer – oavsett förutsättningar – kan ha en aktiv fritid och delta i de aktiviteter som de önskar. Simning, zumba, yoga, gymträning och allt som är roligt och bra för hälsan ska vara möjligt för alla.

Även om det är en bit kvar så har det skett stora förändringar under det senaste decenniet och så kommer det att fortsätta. Funktionsfrågan hamnar allt högre upp på dagordningen och målgruppen prioriteras.

Att tjänsten som fritidssamordnare numera är placerad på en strategisk nivå sänder positiva signaler till beslutsfattare och samverkanspartner. Det ger också större möjligheter att påverka.

Hur det gick med zumba för personer med synnedsättning? Det blev så klart en succé."

Karin Olsson Sandberg

Fritidssamordnare för personer med funktionsnedsättning i Stockholms stad.

Arbetar i den strategiska staben på idrottsförvaltningen och samordnar nätverket ”Fritid för alla”. Ett av hennes egna fritidsintressen är att sjunga i gospelkör.