Spaning

Samaira, Greta och Malala visar vägen

Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och verksamhetschef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting. Foto: Anna Molander

Ungdomar har aldrig varit så kraftfulla, medkännande och upplysta som i dag – oavsett könsidentitet och funktion. I framtiden förstår vi att bättre ta vara på dem, tror forskaren och folkhälsochefen Cecilia Magnusson.

Samaira Metha är IT-entreprenör och programmerare från Silicon Valley. Hennes spel har sålts för en halv miljon och hjälper barn i hela världen att lära sig koda. Hon är 10 år. Greta Thunberg sittstrejkade framför riksdagen mot politikernas passivitet i miljöfrågan. Nästa år deltar hon i Arnold Schwarzeneggers högnivåmöte för klimatet. Hon är 15 år. Malala Yousafzai får 2014 Nobels fredspris för sitt arbete för flickors rätt till utbildning. Hon är då 17 år och har en hjärnskada efter att ha blivit skjuten i huvudet.

Våra unga lever i en komplicerad verklighet, ett ständigt flöde av kommunikation och information, och en aningen hotfull vetskap om att klimat och demografi kommer att sätta gränser för deras vuxenliv. De vet också, alltför ofta av egen erfarenhet, att psykisk hälsa och funktion inte kan tas för givna, och att nedsättningar blir plågsamt tydliga i ljuset av samhällets höga krav. Trots (och tack vare) allt detta tycks ungdomar aldrig ha varit så kraftfulla, medkännande och upplysta som i dag. Oavsett könsidentitet och funktion.

I framtiden förstår samhället att bättre ta tillvara sina unga och att ge dem det stöd de har rätt till. Särskilt skolan kommer att ha mångfaldigt större resurser att ge alla möjlighet till ett liv i ”ansvarig frihet”. Det är en förutsättning för ett minskat psykiskt lidande, och tja, samhällsutveckling i sig. Det ser jag fram emot.

Cecilia Magnusson

CECILIA MAGNUSSON

Cecilia Magnusson är professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och verksamhetschef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting.

Hon håller sig i form med tennis och försöker sluta snusa.