Så gör du en orosanmälan

Personal inom skola, vård och omsorg har anmälningsplikt, men alla som misstänker att någon far illa kan göra en orosanmälan till socialtjänsten. Så här går det till, steg för steg. 

  1. Det räcker att du misstänker att ett barn far illa för att göra en orosanmälan. Socialtjänsten tar sedan reda på mer om barnets situation. Detsamma gäller orosanmälan om vuxna.
  2. Socialtjänsten som tar emot en orosanmälan vill veta vad oron handlar om och vem den gäller. Om möjligt vill socialtjänsten ha namn, adress, telefonnummer till den familj som orosanmälan gäller. Om du är anmälningspliktig vill socialtjänsten också veta vem som har fått informationen som väckt oron och när. Privatpersoner kan göra orosanmälan anonymt.
  3. Om oron gäller ett barn som har funktionsnedsättning och bor i särskilt boende, kan du också vända dig direkt till boendet eller till den handläggare som beviljat boendet. Då tar handläggaren kontakt med socialtjänsten. 
  4. Allmänheten kan ringa, e-posta, faxa eller skicka ett brev till socialtjänsten med orosanmälan. Personer som är anmälningspliktiga ska alltid göra en skriftlig anmälan men det går bra att ringa först om anmälan är akut eller för rådgivning. 
  5. Socialtjänsten har jour och kan agera omedelbart när det behövs. Kontakta då mottagningsgrupp eller jourtelefon hos socialtjänsten via kommunens eller stadsdelens växel. Helger och kvällar vänder man sig till socialjouren.
  6. Anmälan ska skickas till den kommun eller stadsdel där barnet är folkbokförd eller vistas.

Om du inte har alla uppgifter kan du vända dig till den stadsdel/kommun där du tror att barnet är folkbokförd eller vistas så ser de till att anmälan kommer rätt.