I fokus › Forskning

Så går experimenten till i Projekt Småsyskon

Ebba sitter bra i mamma Charlotte Gredenborgs famn när forskningsassistenten Elin Forsberg berättar om nästa experiment. Foto: Susanne Kronholm

I labbet använder forskarna olika metoder för att undersöka barnets perception och kognitiva förmågor, bland annat genom mätning av ögonrörelser med en speciell kamera. Barnets motorik, lekbeteende och sociala samspel studeras också.

Ebba och Charlotte Ögonrörelsemätning. Foto Susanne Kronholm

Ögonrörelsemätning

​Ögonrörelserna mäts med en speciell kamera som filmar både ögonen och en datorskärm. Systemet kan räkna ut var på datorskärmen barnet tittar med hjälp av infrarött ljus som reflekteras både på ögats yta och på näthinnan. Med ögonrörelsekamera utan skärm mäter man var barnet tittar i den ”riktiga” omgivningen, även om barnet rör sig eller vrider på huvudet.

Undersökningar av hjärnan

Barnets hjärna undersöks med EEG (elektroencefalgram) och magnetkamera (MR). EEG visar hur hjärnan bearbetar information när barnet är vaket. MR-undersökningen, som görs på Karolinska Institutet, kräver att barnet sover så att det ligger helt stilla i kameran. Metoderna är helt ofarliga för barnet och har använts i många tidigare studier.

Mätning av motorik

Under hela testdagen får barnet ha på sig två armband som mäter acceleration (rörelser), ungefär som en avancerad stegmätare. Man mäter hur mycket barnet rör armarna, hur yviga rörelserna är och motoriken mer i detalj.

Mätning av motorik Mätning av motorik. Foto Susanne Kronholm
Utvecklingsbedömning

​En psykolog gör en bedömning av barnets utvecklingsnivå inom olika områden. Testet görs enligt ett visst schema och visar bland annat barnets språkliga och motoriska färdigheter, och hur barnet samspelar med testledare och sina föräldrar.