Hur förstå smärta hos den som saknar ord?

Många med funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att kommunicera, till exempel vid flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller autism. De kan ha svårt att uttrycka om de har ont och lever därför med smärta. Det kan handla om tandvärk, smärta vid artroser eller halsont vid förkylning. Men det finns verktyg för att kartlägga smärta - om det kan du höra i podden Funka olika.

Ifyllt skattningsdokument

Kajsa Råhlanders son har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Han kan prata, men inte uttrycka känslor som smärta. När han har ont blir han utåtagerande och självskadande. För att hålla koll på hur han mår har Kajsa utvecklat ett system som med färger visuellt visar hur hennes son mår. Hela assistansgruppen använder systemet och dokumenterar dygnet runt.

Margareta Lunde Martinsson och Kajsa Råhlander Margareta och Kajsa

Margareta Lunde Martinsson, Smartbojen Utbildning, är föreläsare och sjuksköterska med lång erfarenhet av att hjälpa vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta. Hon berättar att smärta kan visa sig genom självdestruktivitet, dålig sömn och att personen äter sämre. För att mäta smärta kan man använda ett verktyg som heter BOSS, som står för beteende, observation och skattning av smärta.

> Lyssna på Flerfunktionsnedsättning 2. Förstå smärta hos den som saknar ord

Fler avsnitt om flerfunktionsnedsättning

Avsnittet om smärtkommunikation är del två i en serie om flerfunktionsnedsättning. Övriga avsnitt tar upp ät- och sväljsvårigheter, som är vanligt för personer med flerfunktionsnedsättning, och hur det är att leva med assistenter dygnet runt.  

Att vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning

När hemmet blir en arbetsplats för assistenter och du blir deras arbetsledare, hur förhåller man sig till det? Vi pratar om livet med personlig assistans, kommunikation och informationsöverföring. Två föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på sådant som fungerat bra för dem. Vi hör också Camilla Gustafsson, vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning. 
> Lyssna på Flerfunktionsnedsättning 1

Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja. Det kan leda till näringsbrist och allvarliga följdsjukdomar. I det här avsnittet pratar vi om dysfagi, som ät- och sväljsvårigheter  också kallas. Katarina Warming, logoped och enhetschef, och Helena Bergqvist, sjukgymnast, från Motorik- och träningscenter vid Habilitering & Hälsa går igenom allt från symtomen till vilken hjälp som går att få. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med ät- och sväljsvårigheter och andning.
> Lyssna på Flerfunktionsnedsättning 3

Om podden Funka olika

Funka olika är en podd om allt från diagnoser och behandlingar till relationer och hälsa. Podden vänder sig framför allt till dig som har en funktionsnedsättning och dina närstående. Med Funka olika vill vi också bidra till att nätverk och yrkesverksamma får ökad kunskap. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.

> Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning