Aktuellt

PODD bra för nybörjare

För personer som svarar bra på bildkommunikation som PECS och Widgit Go är PODD en effektiv fortsättning. Foto Abilia

PODD är en kommunikationsbok med symboler där ett val leder vidare till ett annat. Det gör den till ett dynamiskt verktyg som fungerar bra vid olika funktionsnedsättningar.

Hur kan man utveckla språket hos personer som befinner sig på en språklig nybörjarnivå? Den australiensiska logopeden Gayle Porter har utvecklat PODD, en dynamisk kommunikationsbok med bilder där den som språktränar får tillgång till ett större ordförråd redan från start. Med PODD-systemet kan personen uttrycka behov och känslor, ställa frågor, använda sociala fraser, utforska vad som är fel och berätta om i går.

Kommunikationsverktyget är ursprungligen utvecklat för personer med motoriska svårigheter men används i allt större utsträckning även vid kognitiva funktionsnedsättningar. Lena Lindberger, logoped på Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, rekommenderar PODD för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

– PODD härmar typisk språkinlärning och utvecklar språkförståelsen. Man använder samma strategier som när man kommunicerar med ett barn som förväntas börja tala. Användaren får stor hjälp i att kommunicera av de mönster som skapas. De ord som man kan välja bland är relevanta för det man pratar om och kan behöva uttrycka. Utifrån ”något är fel” kan man exempelvis välja smärta och ord för kroppsdelar, säger hon.

Att få hela nätverket kring en person med funktionsnedsättning att använda ett kommunikationsverktyg kan vara en utmaning. Det gäller även PODD, enligt Lena Lindberger.

– Uthållighet är en nyckel till framgång med PODD. Nätverket runt en användare behöver få både instruktioner och övningstillfällen, säger hon. Förutom bilder och andra symboler innehåller PODD också bokstäver för att ge användaren möjlighet att utveckla läs- och skrivförmågan.