I fokus: E-hälsa

Personalens idé blev en app

Christina Strömbeck, Fredrik Sandesjö och Jessica Widegren står bakom appen BRON.

Två läkare, en sjuksköterska och en omvårdnadschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus fick en idé: de ville skapa en app för att nå ut med information till föräldrar. Ett och ett halvt år senare hade de utvecklat appen BRON.

Anslagstavlan i ett samtalsrum på Astrid Lindgrens barnsjukhus är full av bleknade gamla foton på glada barn i tomteluvor. Bilderna är från förr och finns där av ett skäl – det var på den tiden som föräldrarna skickade tackkort till personalen.

De sjuka barnens föräldrar är fortfarande lika glada för personalens omsorg – men numera hör de av sig elektroniskt i stället. Det är just den moderna tidens sätt att kommunicera som ligger bakom appen BRON – förkortningen står för Barn med reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar.

Med en app är det enklare att nå föräldrar och anhöriga med uppdaterad information om den vård som ges vid en mottagning, vilka som arbetar där och hur undersökningar som EEG och hjärnröntgen går till. Det betyder att föräldrar och andra anhöriga kan få ständigt uppdaterad information om vården på både Astrid Lindgrens barnsjukhus och habiliteringen. Den information som förr fanns i pärmar på sjukhuset är numera alltså tillgänglig i smarttelefonen.

Inspirerad av cancerapp

Appen Bron
​BRON är ett exempel på hur hälso- och sjukvården försöker fånga upp och ta tillvara personalens idéer om hur man kan förbättra sjukvård och omsorg. De som ligger bakom projektet är överläkaren Christina Strömbeck, omvårdnadschefen Jessica Widegren, barnläkaren Fredrik Sandesjö och sjukskötaren Jacob Hagert Oldgren.

Allt började med en idé om hur familjerna ska nås på bästa sätt. Lite mer än ett och ett halvt år senare har de fyra i personalen fått se appen BRON användas fullt ut.

– Tanken är att ge lättillgänglig information till föräldrar, mor- och farföräldrar och assistenter som har kontakt med barnen. Vi har haft träffar med föräldrarna för att ta reda på vilken information de behöver, säger Christina Strömbeck.

BRON vänder sig till anhöriga med barn inom öppen-, dag- och slutenvården på barnneurologen, barnneurokirurgen, barnortopeden och barnreumatologen. Även föräldrar och anhöriga till barn med
ögonsjukdomar och flerfunktionsnedsättning kan använda BRON. Den nya appen är inspirerad av Barncancerappen som vann SLL:s utmärkelse Gyllene Äpplet, och följer ungefär samma upplägg.

– Vi tog kontakt med Innovationsplatsen på Karolinska Universitetsjukhuset och fick stöd av de två koordinatorerna Therese Sjöberg och Anna Ties som hjälpte oss driva projektet, berättar Jessica Widegren.

Nyckelband och tablettaskar

Att sätta ihop en projektplan gick snabbt med hjälp av Innovationsplatsen, och de behövde inte söka något stöd från Innovationsfonden eftersom Karolinska Universitetssjukhuset ställde upp med medel. Arbetet började våren 2016 och appen lanserades sedan i december samma år.

– Tiden blev en stor utmaning för oss men med engagemanget från medarbetarna gick det. Något som varit svårt och som vi fortfarande brottas med är spridningen till familjerna, så att de börjar ladda ned appen och använda informationen. Vi använder oss av nyckelband, tablettaskar och visitkort med information om appen, och sådant skickas med i kallelserna. Det är tack vare ekonomiskt stöd från Stiftelsen Astrid Lindgrens barnsjukhus som vi kan göra det, berättar Jessica Widegren.

Gänget bakom appen är nöjda med den, även om de känner att det finns en stor utvecklingspotential. Att kunna interagera mer med föräldrar, anhöriga och assistenter är ett önskemål.

– Förhoppningsvis kan vi skapa mer personliga format för varje enskild patient och få input från familjerna via appen. I dagsläget kan vi skicka pushnotiser om till exempel parkering, besöksförbud under infektionssäsong eller andra händelser vi vill uppmärksamma, säger Jessica Widegren.

Alla kan söka medel

Det finns team på alla de stora sjukhusen som att stöttar med råd, praktisk handledning, och i många fall också med ansökningar om medel från innovationsfonden, som nästa år har 15 miljoner kronor i potten.

– Vi kan visa vilka möjligheter som finns och bedöma om det går att gå vidare med idén. Kanske har någon annan redan gjort samma sak, så det är viktigt att börja med en marknadsundersökning, säger Anette Alkebo, som är tf innovationschef inom SLL.

Alla anställda inom sjukvården i Stockholms läns landsting som jobbar minst 50 procent – även hos privata vårdgivare – har möjlighet att söka medel från innovationsfonden. De lokala innovationskoordinatorerna och Innovationsslussen inom SLSO kan hjälpa till med hela processen kring medarbetarnas idéer och även sätta dem i kontakt med samarbetspartners. De medel man får ut från fonden ger medarbetaren möjlighet till ledighet för att arbeta på heltid med idén, och under tiden kan kliniken ta in en vikarie.

Börja med en projektplan

Om du har en idé till en produkt, tjänst eller arbetsmetod, börja med att undersöka marknaden – finns det redan något liknande? När du är säker på att din idé är unik så tar du fram en projektbeskrivning där du sammanfattar projektet, målet och effekterna. Lägg upp en projektplan och budget och ange vilka nyttofaktorer som finns och var produkten ska användas. Projekttiteln ska vara så tydlig att även personer som inte är insatta i ämnet förstår vad det handlar om.

Här finns pengarna till ditt projekt

SLL Innovation
- Under 2017 har 10 miljoner kronor från Innovationsfonden delats ut till 22 projekt, och 2018 kommer det att finnas 15 miljoner kronor i fonden.

Vinnova
- Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar projekt inom medicinteknik och artificiell intelligens. På deras webbplats finns information om hur man ansöker om stöd.

Almi
- Statligt ägda Almi Företagspartner kan ge både rådgivning, stöd och lån för innovativa projekt.

Horisont 2020
- EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, har ett speciellt hälsoprogram. På den svenska samarbetspartnern Vinnovas hemsida hittar du mer information.

Allmänna arvsfonden
- Här går det bland annat att söka medel till projekt för personal på sjukhus.

Det kan också finnas kommunala och regionala stöd till innovationsutveckling. Hör dig för hos din kommun eller länsstyrelse/ regionförbund.
Källor: SLL Innovation, Vinnova, Almi, Horisont 2020