I fokus: E-hälsa

Patienter positiva till videomöten

Videomöten i vården sparar tid och kraft och gillas av patienterna. Det visar utvärderingen av ett pilotprojekt vid nio vårdcentraler i Stockholms län.

Att slippa onödiga resor till sjukvårdsmottagningar är viktigt för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. När vardagen till stor del upptas av vårdkontakter kan videomöten göra stor skillnad.

Patienter som deltagit i ett pilotprojekt vid nio vårdcentraler i Stockholm var positiva till att slippa ansträngande och tidskrävande fysiska vårdbesök. Det gäller särskilt de som har svårt att förflytta sig, till exempel på grund av smärta eller kognitiv trötthet.

Flertalet patienter använde sig av en mobil enhet (smartphone eller surfplatta) och appen ”Videomöte SLL”. 88 procent använde en mobil enhet för videomöten och 11 procent använde dator.