Aktuellt

På Tittut får föräldrar tillbaka fotfästet

Till Tittut är föräldrar med barn under tre år välkomna.

Proffs med lång erfarenhet skapar trygg atmosfär på” öppna förskolan” för små barn med funktionsnedsättning.

Att få ett barn med funktionsnedsättning kan göra att hela tillvaron börjar gunga. På Tittut spädbarnsverksamhet får familjen stöd av både professionella och av varandra.

Barn- och föräldragrupperna leds av en specialpedagog och en psykolog som har lång erfarenhet att möta föräldrar som fått ett svårt besked.

– Behandlarna skapar en trygg och tillitsfull ram för gruppen. Vi kan hjälpa familjer att få tillbaka fotfästet och börja se att livet inte tar slut. Att det finns hopp om att livet kan bli riktigt bra, säger Karin Palmqvist, enhetschef, Habilitering & Hälsa.

Flera barngrupper

Barn och föräldrar är indelade i grupper med 4–10 barn i varje grupp. För närvarande finns sex grupper men det finns kapacitet för fler. I två grupper har barnen Downs syndrom, i en grupp har de flerfunktionsnedsättning. I de andra grupperna som är blandade har barnen till exempel olika syndrom, förvärvad hjärnskada eller cerebral pares, CP.

– Vissa har inte fått någon diagnos ännu. Vi tar ju emot barn från födseln och upp tills de ska fylla tre år.

Grupperna träffas varannan vecka, tre timmar på för- eller eftermiddagen.

– Vi börjar alltid med sångsamling, därefter en gemensam fikastund. Det finns inget förutbestämt tema, vi fångar upp de tankar, frågor och känslor som föräldrarna har med sig.

Enskilda samtal och temadagar

Föräldrarna kan också boka enskilda samtal med personalen, delta i temadagar och andra event. 

– Vi vill att föräldrarna ska känna sig stärkta när de går härifrån. I en vanlig öppen förskola känner många att de inte passar in, här känner de istället en väldigt stark samhörighet. De upptäcker att de andra föräldrarna är vanliga människor, det enda som är ovanligt är att man har fått ett barn med funktionsnedsättning, säger Karin Palmqvist.

Ny besöksadress till Tittut är Olivecronas väg 5, 4 tr, hiss B.

Tittut spädbarnsverksamhet