Aktuellt

”Om tio år kan vi ha femtio nya behandlingar”

I nya boken ESSENCE sammanfattar Christopher Gillberg 40 års forskning. Foto: Magnus Gotander

ESSENCE är ett paraplybegrepp för adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser, som lanserades av Christopher Gillberg, professor vid Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

1. Vad står begreppet ESSENCE för och vad kan det tillföra?

– ESSENCE är en förkortning av Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations, på svenska ungefär tidigt symtomgivande syndrom som leder till kliniska utvecklingsbedömningar.

– Det är ett paraplybegrepp som innebär att autism, adhd, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska koordinationssvårigheter ofta förekommer samtidigt hos ett och samma barn. Problemen beror inte sällan på en obalans i nervcellernas stimulerande och hämmande funktion.

– Det är med andra ord inte längre meningsfullt att bara undersöka om det är autism, språkstörning, adhd eller inlärningssvårigheter hos mindre barn. Ofta handlar det om en blandning av symtom som signalerar att vi behöver följa barnets utveckling och tidigt anpassa insatserna till varje enskilt barn. Det ger en bättre prognos för vuxenlivet.

2. ESSENCE sägs vara en reaktion på tendensen att placera syndrom i separata fack. Kan du utveckla det?

– Många av dessa barn möts, bedöms och undersöks av BVC-sjuksköterskor, socialarbetare, psykologer, specialpedagoger, barnläkare, allmänläkare, logopeder, barnneurologer, barnpsykiatriker och en rad andra experter.

– Oftast träffar de en specialist och bedöms utifrån en enda infallsvinkel. Den som till exempel är expert på Tourettes syndrom ser bara tics och den som arbetar med språkstörningar fokuserar på det. I själva verket behövs input från många olika professioner för att fånga upp de samexisterande problemen och behandla dem.

3. Hur kan ESSENCE förbättra situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Kan det även hjälpa de yrkesgrupper som möter dem?

– Det finns nästan lika många orsaker till autism som det finns personer med den diagnosen. Med individuell diagnostik kan barnet få exakt den hjälp det behöver.

– Att samla alla berörda yrkesgrupper under samma tak skulle effektivisera vården. Det är dags att riva de vansinniga murar som administratörer ägnat sig åt att bygga och låta personalen som kan vården bestämma hur den ska se ut. De som arbetar med detta vet att barnen behöver mångsidig hjälp.

4. ESSENCE för tanken till problemens ”innersta väsen”. Hur tänker du kring det?

– Det började med att jag ombads sammanfatta den forskning vi påbörjade för fyrtio år sedan. Genomgången tydliggjorde att barn som har till exempel autism även kan ha adhd och språkstörningar, barn som har adhd även kan ha inlärningssvårigheter och motoriska koordinationsproblem. Men eftersom man endast behandlar autismen eller endast adhd:n får barnet inte hjälp med de övriga problemen. Så visst kan man säga att det finns en baktanke med begreppet – det här är essensen i alltihop.

5. Vilket är det mest intressanta forskningsspåret just nu?

– Utvecklingen går fort framåt. För tio år sedan visste vi till exempel inte att en del autismtillstånd och adhd orsakas av tuberös skleros, som kan ge tumörliknande förändringar i hjärnan, och för vilket det nu finns medicinsk behandling. I dag frågar sig alltfler vad som ligger bakom olika tillstånd och försöker skräddarsy behandlingar utifrån det.

– Om tio år kan vi ha ett femtiotal nya behandlingar, både individanpassade och för större grupper. I stället för intensiva insatser enbart tidigt i barnens liv, kommer vi att satsa på ett mer långsiktigt stöd. Det är särskilt viktigt i skolvärlden där kunskapen om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket eftersatt.

Läs mer:
ESSENCE – Om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser
(Natur & Kultur, 2018).