Om oss

Funktion i fokus ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Tidningen sprider aktuell kunskap, forskning och erfarenhet till alla som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Ökad kunskap skapar bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att få det stöd, den vård och det bemötande de önskar.