I fokus: E-hälsa

Oklart vad ombud får göra

Får en personlig assistent hjälpa till med att logga in på Vårdguidens e-tjänster? Vi försöker reda ut vad som gäller juridiskt när en brukare eller patient inte kan använda en e-tjänst på egen hand.

Bitte Fritzson
Funktion i fokus har varit i kontakt med en rad myndigheter och organisationer för att ta reda på vad som gäller när en person med funktionsnedsättning inte själv kan hantera olika digitala tjänster. I dag hjälper anhöriga eller personal ofta till med att logga in på e-tjänster i brukarens eller patientens namn.

En som ser behovet av ökad tydlighet i området är Bitte Fritzson, chef för Socialstyrelsens juridiska enhet.

– Jag förstår att det behövs vägledning, och tyvärr tycker jag att lagstiftaren lämnar både verksamheterna och den enskilde lite i sticket, säger hon.

Inga hinder

Så länge en anhörig eller personlig assistent sätter sig ner bredvid en enskild person och hjälper till med till exempel inloggning till Vårdguiden finns det inga juridiska hinder, menar Bitte Fritzson.

– Loggar du in för att den enskilde till exempel inte kan använda sina fingrar och du sitter bredvid är det, enligt min uppfattning, inga problem, säger Bitte Fritzson.

Under de senaste åren har regeringen tillsatt flera utredningar för att klargöra vilket ansvar och vilka  befogenheter gode män och förvaltare har. Men det har ännu inte resulterat i någon lagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen ska nu avgöra om ett ombud för en enskild person ska kunna få tillgång till personuppgifter om den enskilde via en e-tjänst.

Frågan har hamnat i högsta rättsliga instans sedan Datainspektionen (DI) överklagat en dom i kammarrätten. Domen gav landstinget i Uppsala rätt att lämna ut uppgifter i e-tjänsten Journalen till ett ombud.

Oklart rättsläge

Samtycke fån den enskilde gör att vårdgivare får ge direktåtkomst till ett ombud på samma sätt som till den enskilde själv, konstaterade kammarrätten.

– Tyvärr är rättsläget om vad ett ombud kan göra utan att den enskilde är med oklart. Det är bra om det nu klargörs av högsta förvaltningsdomstolen, säger Bitte Fritzson. Datainspektionen hänvisar till patientdatalagen och anser att den i sin nuvarande form inte ger stöd för att lämna ut uppgifter i e-tjänsten till ett ombud.

Om en person inte själv har förmåga att ta ställning till frågor som rör vård är läget än mer komplicerat. Ett förslag om en ny lag som ska stärka så kallade beslutsoförmögna personers ställning bereds på Socialdepartementet, men frågan är känslig. Någon proposition har inte lagts fram, trots att det gått över två år sedan en utredning presenterade förslaget.

Läs uppföljning: Dom slår fast att ombud inte får läsa journal på nätet