I fokus: E-hälsa

Nytt webbstöd för föräldrar

Webbplats kan stärka föräldraförmågan.

Att vara småbarnsförälder kan stundtals vara påfrestande för alla. För den som har en diagnos inom autismspektrumet (ASD) innebär det ofta särskilda utmaningar.

Behovet av strategier för att orka med det egna livet, som till exempel fasta rutiner för sömn och mat, krockar ofta med barnets behov.

– Man är mer trött, säkert mer trött än andra. Det gör att man får mindre ork och kanske sämre tålamod. En annan sak handlar om bedömningar och vad som är rätt att göra i olika situationer, säger Mia Morey, 33 år, som själv har autismspektrumdiagnos (ASD) och är mamma till en tvååring.

Hon ingår i referensgruppen för ett nytt webbstöd till föräldrar med autism som lanseras sommaren 2018; Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv. Mia Morey tror att möjligheten att lyssna till andra föräldrars berättelser om hur de tacklar olika situationer kan bli särskilt uppskattat.

– Det är nog bra att veta att man inte är ensam, och att det blir lite tydligare vad svårigheterna beror på, säger Mia Morey.

Hon tror att webbstödet för föräldrar med ASD kan vara bra även för andra.

– Det kan säkert också vara bra för andra anhöriga till personer med ASD. Det kan nog göra att de förstår bättre hur det är att vara förälder med ASD.

Ambitionen med det nya digitala stödet är att det ska stärka föräldraförmågan, men det är ingen kurs utan en öppen webbplats.

– Fördelen generellt med webbbaserat stöd är att man kan ta del av det hemma. Man behöver inte träffa någon person och har kvar informationen eftersom den är skriftlig och inte talad. För personer med ASD är dessa fördelar kanske ännu viktigare, säger Gunilla Keith-Bodros, chef för Aspergercenter, UNG samtalsgrupper och Internethabiliteringsenheten vid Habilitering & Hälsa i Stockholm.

asdforalder.se
Webbstödet Föräldrar med ASD – handbok för ett bättre familjeliv har utformats av en produktionsbyrå på uppdrag av Habilitering & Hälsa och har finansierats med Post- och telestyrelsens innovationspris för 2017.

Lyssna

Podden Funka olika har träffat Mia. Hon berättar om det hon tycker är svårt med att vara förälder. 
> Lyssna på Stress i utmanat föräldraskap 2. Förälder med egen diagnos