Nytt samarbete kring ungas sexuella hälsa

Samtliga tolv landstingsdrivna ungdomsmottagningar inom Region Stockholm har nu minst en "funkisansvarig". Det är en barnmorska, psykolog eller kurator som har ett extra ansvar för mottagningens kunskap om unga med funktionsnedsättning.

Satsningen är en del av projektet UngFunk som görs i samarbete med Habilitering & Hälsa.

- Ungas psykiska och sexuella hälsa är en viktig del av både habiliteringens och ungdomsmottagningarnas arbete så det finns i grunden en naturlig koppling, säger Annika Brar, habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa.

UngFunk-projektet ska öka tillgängligheten på mottagningarna för unga med funktionsnedsättning och anpassa informationen om bland annat sexuell utsatthet. 

- På ungdomsmottagningarna såg man ett behov av att öka den generella kunskapsnivån om funktionsnedsättningar hos alla medarbetare. Inom habiliteringen vill vi utveckla vår kompetens när det gäller att hantera frågor kring sexualitet och att förebygga sexuell ohälsa hos våra patienter.

Funkisansvariga finns på ungdomsmottagningarna i Farsta, Gullmarsplan, Haninge, Järva, Midsommarkransen, Nacka, Odenplan, Salem Skärholmen, Södermalm, Tyresö och Västerort.  

- Stockholms mottagning för sexuell hälsa tar emot lite äldre personer som behöver stöd kring sexuell hälsa. De kan också bli en viktig aktör för våra patienter, säger Annika Brar.  

> Ungdomsmottagningarna

> Stockholms mottagning för sexuell hälsa (SMSH)

Fakta om ungdomsmottagningarna

Ungdomsmottagningarnas uppdrag inom Region Stockholm är att främja en god och säker sexuell hälsa samt förebygga och upptäcka psykisk ohälsa eller sociala problem hos alla ungdomar mellan 12-23 år. Dessutom har mottagningarna ett utåtriktat hälsofrämjande arbete. Exempel på stöd som erbjuds: 

  • Tvärprofessionellt arbete och teambehandling när sex gör ont, kondomer och kondomsamtal samt studiebesök. 
  • En kurator kan hjälpa till med samtal om ångest, nedstämdhet, stress, relationer, HBTQ-frågor, problem med mat och kropp, utsatthet, parsamtal och sexuella problem.
  • En barnmorska kan hjälpa till med test för könssjukdomar, svårigheter med mens, preventivmedel, graviditetstest, akut p-piller, sexuella problem, frågor kring kropp och kön och samtal om kondomer.