I fokus: Problematisk skolfrånvaro

NPF-säkrad skola gillas av alla

Källbrinksskolan i Huddinge kallar sig en NPF-säkrad skola och den gillas av alla elever, även de som inte har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktion i fokus intervjuade Joanna Lundin 2016 när hon arbetade som specialpedagog med inriktning på NPF vid Källbrinksskolan.

Joanna Lundin
På Källbrinksskolan talas det rätt lite om diagnos och mer om behov.

– Man måste inte ha en diagnos för att för att få tillgång till olika hjälpmedel, berättar Joanna Lundin, specialpedagog med inriktning på NPF.

En förutsättning för att ”NPF-säkringen” ska fungera är att alla som arbetar på skolan har kunskap, betonar hon. Källbrinksskolan har anlitat Riksförbundet Attentions utbildningscenter och Joanna Lundin föreläser också själv för elever och lärare.

Tänk om

– Det handlar om att tänka om, att använda det vi har på bästa sätt. Bemötande och förståelse är viktiga nycklar. Att ha en chef som vår biträdande rektor, som har en tydlig vision och ett mål med NPF-säkringen, är också en förutsättning för att lyckas, säger Joanna Lundin.

Många särskilda behov redan är tillgodosedda genom det ”basutbud” som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum med bland annat stolar som fjädrar, ståbord, arbetsbås och sackosäckar.

– Många av våra elever är rastlösa och har oro i kroppen. Då kan det vara lättare att fokusera på uppgiften om man kan röra på sig och byta arbetsställning, säger Joanna Lundin.

Alla lärare ska ha en tydlig agenda för lektionen på tavlan. De ska förklara syftet med arbetsuppgiften som också ska ha tydlig början och tydligt slut. Eleverna ska få tydlig feedback och till exempel få hjälp med att dela in arbetsuppgiften i mindre delar om det behövs.

Max 10 minuter

En genomgång får vara max tio minuter i sträck. Ska läraren prata längre får hen bryta av med något annat en stund.

– Hur mycket motorisk oro du än har i kroppen klarar du tio minuters genomgång – om du kan se tiden tydligt. Därför är hjälpmedlet Time-Timer elevernas favorit, säger Joanna Lundin.

Läs mer

> Källbrinksskolans bästa tips för studiero i skolan (pdf)
> Så NPF-säkrar du skollunchen
> Så NPF-säkrar du skolrasten

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa