Forskning

När barnen gör rätt blir det ”WOW”

På specialförskolan Clavis i Sätra i sydvästra Stockholm är EIBI kärnan i vardagspedagogiken. Barnens framsteg skapar en positiv anda som färgar av sig på hela personalgruppen.

Barn blir ofta tillsagda när de inte gör rätt – på Clavis är det tvärtom.

– Vi säger inte så mycket när barnen inte gör rätt utan försöker visa dem en annan väg. Men när de gör rätt, då blir det ”WOW”, säger förskolläraren Gabriella Dahl.

Som ett första steg träffas föräldrar, habilitering och förskola för att prata om barnets starka sidor och intressen. Barnets adaptiva förmåga skattas i ett test.

Nästa steg är ”barnets stund”. Då följer en personal barnet, observerar om det går att få ögonkontakt och försöker upprätta en relation.

Bild på Gabriella Dahl Gabriella Dahl är förskollärare på specialförskolan Clavis. Foto: Anna Molander

Låtsas oförstående

 Programmet skapas efterhand utifrån vad barnet behöver öva på. Kommunikation och samspel är vanliga områden.

– Om barnet vill ha någonting gör jag det lite svårt och låtsas vara  mer oförstående. Så bygger man upp träningen, ställer olika krav på barnet som att ha ögonkontakt, säga någonting, räcka över en bild eller att barnet rent av säger vad det vill ha, säger Gabriella Dahl.

Hon har sett hur barn med beteendeproblematik fått redskap för att kunna kommunicera på ett annat sätt än genom utagerande. Svårast tycker hon är att komma med förstärkning vid rätt tidpunkt.

– Ibland hinner det hända något emellan så att ett annat beteende förstärks i stället för det som var tänkt.

Förstärkning kan till exempel vara att barnet får en leksak, något ätbart som russin eller att personalen blåser såpbubblor.

15 timmer per vecka

I handledningen utvärderas vilka övningar som passar barnet. När Gabriella Dahl började arbeta med metoden undrade hon hur det skulle gå att få ihop 15 träningstimmar per vecka.

– Nu tänker jag igenom hur jag kan använda övningarna i vardagen. Det finns ju träningstimmar i alla situationer i förskolan, det gäller bara att man är medveten om vad man gör, säger hon.

Arbetet med ett barn som har ett mångsidigt program på förskolan skapar ett särskilt förhållningssätt hos personalen.

-Det vi lär oss kan vi implementera på andra ban också. Vi måste alla veta exakt hur vi ska bete oss i vissa situationer med vissa barn, säger Gabriella Dahl. 

FAKTA EIBI

  • EIBI (Early Intensive Behavior Intervention) är ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismdiagnos. Metoden utvecklades på 1980-talet i USA och är baserad på tillämpad beteendeanalys (TBA).
  • Programmet är individanpassat och börjar före skolåldern. Träningen sker på förskolan och i hemmet. Rekommenderad träningstid är omkring 30 timmar per vecka i minst två år.
  • Barnet tränas i färdigheter som barn normalt lär sig under sina första levnadsår. Hjälp att göra rätt tills barnet kan själv och systematisk användning av positiv förstärkning ingår.
  • I Sverige får uppskattningsvis mellan 500 och 600 barn EIBI. Det finns viss evidens för EIBI, enligt en kunskapsöversikt från Cochraneinstitutet 2012.