Samverkan

Musikterapi får unga att blomma

Kan musik vara ett effektivt inslag i habilitering och barn- och ungdomspsykiatri? Tiohundra i Norrtälje testar musikterapi i samarbete med stiftelsen Musikbojen i ett tvåårigt projekt.

Musikterapi är inget vanligt inslag inom habilitering och psykiatri i Sverige. Med hjälp av den privata stiftelsen Musikbojen kunde habiliteringen och BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, i Norrtälje testa behandlingsformen.

– När en av våra medarbetare hörde talas om stiftelsen Musikbojens verksamhet och hur de jobbar med musikterapi blev vi intresserade, säger Frida​ Langvad, chef på BUP i vårdbolaget Tiohundra som ägs av Norrtälje kommun och Region Stockholm. 

Frida Langvad
Grundare av Min stora dag

Personalen tog kontakt med Musikbojen, som erbjuder musikterapi som ett komplement till vård för barn och ungdomar med traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Mötet med Claire​ Rosvall, grundare av Musikbojen och även Min stora dag, blev starten på det nya samarbetet.

– Vi ville ha en musikterapeut som både erbjuder våra patienter musikterapi och deltar i mötena med våra team, säger Frida Langvad.

Nu gick allt snabbt. Musikterapeuten​ Dale Copans Åstrand knöts till projektet, som inledningsvis sträcker sig över två år. Tiohundra står för lokalkostnaden och Musikbojen för personalkostnaden.

Den 24 september var Dale Copans Åstrand på plats i BUPs lokaler i Familjens hus i Norrtälje där det finns ett ljudisolerat rum för patientbesöken.

– Jag tar emot mellan tre och fyra patienter om dagen, och åldrarna varierar från spädbarn till 18-åriga ungdomar, säger hon.

"Passar många patienter"

Än så länge är musikterapi en relativt ovanlig behandlingsform i Sverige men Dale Copans Åstrand hoppas att fler ska få tillgång till den.

– Musikterapi passar en lång rad patienter, både de som har svårt att uttrycka känslor och de som har fysiska problem eller svårigheter med att kommunicera, säger Dale Copans Åstrand.

Vilka patienter som kan vara aktuella för musikterapi diskuteras på behandlingskonferenser och remisskonferenser. Därefter kontaktar man familjen och erbjuder dem att få träffa musikterapeuten.

Musikterapeuten är med på teammötena och omfattas av tystnadsplikten. Alla sessioner i musikterapin journalförs.

Positiva reaktioner

Att samarbetet mellan vårdpersonalen och musikterapeuten fungerar så bra är mycket tack vare att vårdbolaget Tiohundra gärna ligger i framkant när det kommer till nya behandlingsmetoder, enligt Frida Langvad.

– Vi har fått väldigt positiva reaktioner från patienterna, även från dem som mått allra sämst. Vi har sett många ungdomar blomma ut under månaderna som gått sedan vi startade verksamheten. Det är helt magiskt, säger hon.

Musikbojen samverkar även med vården i liknande projekt vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

Icke verbal terapiform​

  • Musikterapi bygger på musikens förmåga att skapa kontakt och kommunikation. Den är en ickeverbal terapiform som ger barn, tonåringar och familjer en möjlighet att använda lust och kreativitet för att bearbeta upplevelser, uttrycka sig och utveckla förmågor och färdigheter.
  • När musikterapi ska påbörjas, görs först en bedömning av personens styrkor och behov. Därefter gör man en kartläggning inom olika områden som grov- och finmotorik, sensorik, expressiv och receptiv kommunikation, kognitiva och sociala förmågor.
  • Sessionerna planeras därefter utifrån personens individuella mål. Målet kan till exempel vara att utveckla verbal eller ickeverbal kommunikation, kroppsuppfattning, självkänsla, initiativförmåga, social interaktion, motorik, koncentration eller turtagning.
  • I sessionerna kan deltagarna lyssna på musik, spela själva, röra sig, improvisera, leka, sjunga eller skapa egen musik. Efter några sessioner utvärderas målen och justeras vid behov.

FORSKNINGSSTUDIER

Gold C, Voracek M, Wigram T. Effects of​ music therapy for children and adolescents with psychopathology: a meta-analysis. J Child Psychol Psychiatry 2004; 45: 1054-63.​Geretsegger M, Elefant C, Mössler KA,​ Gold C. Music therapy for people with autism spectrum disorderCochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6.