Forskning

Modifierad diet för epilepsi ger bättre följsamhet

Ketogen kost, som har mycket hög andel fett, kan hjälpa mot epilepsi, men den strikta dieten kan vara svår att följa. Kost med något lägre andel fett kan också ha positiv effekt på sjukdomen, visar ny forskning. 

Bild på tallrik med mat Mats som medicin, Illustration: Jens Magnusson
För patienter med epilepsi som inte svarar på läkemedelsbehandling kan en terapi med ketogen diet, det vill säga kost med hög andel fett, vara effektiv.

– Ketogen diet är en etablerad terapi. Den är ingen hälsodiet utan en medicinsk behandling som verkar ha en annorlunda mekanism jämfört med många av våra vanliga läkemedel, säger Eric Kossoff, docent i neurologi och pediatrik vid Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, USA.

Han är en av världens ledande experter på svårbehandlad epilepsi hos barn och använder ofta​ ketogen diet när patienten har testat två läkemedel och de inte har fungerat. Effekten är ofta god.

– Studie efter studie säger samma sak: hälften av barnen får minst 50 procents anfallsreduktion. Bland de som förbättras blir 15 procent helt anfallsfria och ytterligare 15 procent 90–99 procent bättre. Effekten är alltså fullt jämförbar med läkemedel. För barn som inte har svarat på läkemedel är det därför ett ganska bra alternativ jämfört med att testa ytterligare ett läkemedel.

Erik Kossoff
Lovande resultat enligt Cochrane

Det finns flera tänkbara verkningsmekanismer för dieten, men troligtvis är det flera som samspelar. Traditionellt har ketogen diet använts till barn, men nu kommer allt fler belägg för att det även har effekt på vuxna. Behandlingen för både barn och vuxna utvärderades nyligen av det medicinska nätverket Cochrane som betecknade terapin som lovande men efterlyste fler studier.

En diet med mycket hög andel fett är dock inte oproblematisk. Patienterna kan få biverkningar som förstoppning, lågt blodsocker, höga blodfetter och njursten.

– De flesta biverkningar är möjliga att förebygga med vitaminer och kosttillskott men de kan ändå inträffa, säger Eric Kossoff.

Längtan efter kolhydrater

Biverkningarna och en stark längtan efter kolhydrater kan göra det svårt att följa dieten och en del patienter hoppar av behandlingen. Eric Kossoff och andra forskare och läkare har därför utvecklat varianter av dieten som har en lägre andel fett, men som ändå minskar epilepsianfallen. Mycket forskning läggs också på att försöka utveckla läkemedel som härmar dieten, men Eric Kossoff är skeptisk.

– Kanske går det att renodla några av mekanismerna i piller, men man kan inte överföra hela dieten i ett piller, i alla fall inte i dag, säger han.

Dieter för svårbehandlad epilepsi

En ketogen diet innehåller mycket fett och lite kolhydrater och stimulerar kroppens produktion av ketoner. Då använder kroppen ketonerna som energikälla i blodet i stället för glukos.

Den klassiska ketogena dieten utvecklades på 1920-talet i USA. Under 1950- och 1960-talet blev de nya antikonvulsiva läkemedlen standardbehandling men nu finns ett växande intresse för kostbehandling som erbjuds vid flera svenska universitetssjukhus.

Den klassiska ketogena dieten (KD) består till 75–80 procent av fett och resten protein och kolhydrater. Dieten kräver att maten vägs upp noggrant i gram och man behöver ofta använda dataprogram för att kunna skapa måltider som fungerar.

Den modifierade Atkinsdieten (MAD) utvecklades på Johns Hopkins sjukhus av Eric Kossoff och hans kollegor 2003 och består till 50 procent av fett och resten protein och kolhydrater. Dieten är kolhydratbegränsad till 10–15 gram för barn och 20 gram för vuxna, men inte proteinbegränsad.

Medel-kedje-triglyceriddieten (MCT) kan tillåta en något större andel kolhydrater eftersom man då byter ut de långa fettsyrorna i den klassiska​ ketogena dieten mot medellånga. De medellånga fettsyrorna ger nämligen en högre produktion av ketoner.

Låg-glykemiskt-indexterapi (LGIT) tillåter intag av 40–60 gram kolhydrater per dag så länge kolhydraterna har ett glykemiskt index under 50. Dieten består till 50–60 procent av fett och 20 procent protein.

Alla fyra dieterna är ungefär lika effektiva och används alla i behandling av svårbehandlad epilepsi.

Källa: Parrish Winesett S et al. The ketogenic diet in pharmacoresistant childhood epilepsy. Expert Rev. Neurother. 2015; 15(6): 621–8. Kossoff EH et al. The Modified Atkins Diet​ Epilepsia 2008; 48(8);37-41.