Aktuellt

Mobbare får maximal utdelning

Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Foto Anna Molander.

Elever med adhd eller autism utsätts minst dubbelt så ofta för mobbning i skolan och trakasserier på nätet som sina klasskamrater. Det visar en avhandling av Maria Fridh om mobbning, våld och psykisk ohälsa bland ungdomar i Region Skåne. 

Varför tror du att unga med adhd och ASD är särskilt utsatta?

- De som har adhd är ofta impulsiva och kan gå över gränsen när de försvarar sig. Barn med ASD kan ha ett avvikande beteende, och förstår inte alltid själva att de mobbas eftersom de kan ha svårt att tolka innehållet i det som sägs. Båda sätten att reagera ger mobbaren maximal utdelning, säger Maria Fridh, ST-läkare i socialmedicin och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Vad kan skolan göra för att minska mobbningen?

– Snällhet är en underskattad egenskap som behöver förstärkas. Skolan kan till exempel lära barnen från tidig ålder att respektera och vara snälla mot varandra. Den kan också vara tydlig med vad olika diagnoser innebär utan att fördenskull peka ut någon.

Finns det tecken på mobbning som vården bör vara uppmärksam på? 

– Barn som mobbas reagerar ofta med psykosomatiska besvär. Barn vill inte alltid berätta att de mobbas, men skolvägran är allvarligt och ska väcka frågan.