I fokus › Psykisk hälsa

Mediyoga ger lugn

Mediyoga kan hjälpa personer med en autismspektrumdiagnos att hantera stress i vardagen. Metoden är enkel och går att anpassa, visar en ny studie.

Bild från Yoga Mediyoga är en svensk yogaform.
Personer med en diagnos inom autismspektrumet, ASD, har ofta en hög stressnivå på grund av svårigheter med det sociala samspelet, praktiska saker och att anpassa sig till nya omständigheter.

Nu visar en ny studie gjord av sjukgymnast Annika Magnusson att lärarledd terapeutisk yoga, så kallad mediyoga, kan hjälpa människor med ASD att hantera stress. Mediyoga kallas också medicinsk yoga och är en svensk yogaform där man gör långsamma, dynamiska rörelser. De 19 deltagarna i en tioveckorskurs i mediyoga rapporterade lägre självskattad stressnivå. Många rapporterade även positiva effekter på sömn och ångest.

– De beskrev konkreta exempel på hur de använt färdigheter som djupandning för att hantera stressiga och oförutsägbara situationer, säger Annika Magnusson.

– Att de kunde använda sig av metoden i vardagen efter bara tio gånger med yogaträning visar att mediyoga är en enkel och användbar metod.

Trots att många med ASD känner oro i sociala sammanhang fungerade gruppträningen bra, enligt Annika Magnusson, men vissa anpassningar är nödvändiga.

– Det är viktigt med tydliga ramar, som att man alltid sitter på samma plats och alltid håller tiden.