I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Många elever med hög frånvaro har NPF

Så många som tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk diagnos.

– Barn och unga med autism eller adhd har det svårast i skolan, säger Sven Bölte, professor vid Karolinska Institutet.

Sven Bölte
Närmare sju procent av alla elever i gymnasieskolan har problematisk frånvaro, enligt Skolverket. Hur stor andel av dem som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är inte känt. Men det finns indikationer på att det kan vara så mycket som 75 procent.

Så såg det exempelvis ut i skolor i Salem när medarbetare vid KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders) vid Karolinska Institutet arbetade med kommunen i ett projekt för att få elever tillbaka till skolan.

– De som har störst svårigheter är elever med adhd eller autismspektrumdiagnos. Även svagbegåvade elever utan NPF blir kognitivt utmattade av att hänga med i undervisningen, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare för KIND.

En annan indikation är enligt Sven Bölte att nästan alla ärenden i Skolväsendets överklagandenämnd gäller elever med neuropsykiatrisk problematik.

Eskalerande process

Psykisk ohälsa, konflikter, mobbning,´att man känner sig utsatt och ”borttappad” är orsaker till att elever stannar hemma, enligt Sven Bölte.

– För det mesta är det en eskalerande process som börjar med att något inte fungerar och sen utvecklas det till ett problem som ingen kan eller vill lösa, säger han.

Han anser att skolan har strukturella utmaningar som gör det svårare för elever med NPF. Dit hör inriktningen på självorganiserat arbete och tiden före och efter skolan samt lunchrasten och fritids.

– Många med NPF har svårt att hantera dessa ostrukturerade sammanhang men även mina barn som inte har någon NPF tycker att trängseln och ljudnivån i matsalen är ett helvete. Man gör mycket för att alla som önskar det ska få specialkost, men inte för att barnen ska få en lugn måltid, säger Sven Bölte.

Inte "good enough"

Omkring 75 procent av skolorna i Sverige är inte ”good enough” när det gäller att bemöta och inkludera elever med NPF. Det visar resultat från Inclusio, som är ett analysarbete som KIND genomför i ett stort antal skolor.

Omkring 6 000 rektorer, specialpedagoger, lärare och personal inom elevhälsan har hittills deltagit i en kartläggning om hur de arbetar med elever med NPF. En kärnfråga är om personalen känner sig kompetent.

Alla behöver delta

– Självupplevd kunskapsbrist är ett stort problem, även om det finns ett växande antal positiva motexempel. Också speciallärare säger att de saknar utbildning för att kunna se tidiga tecken på konflikter och arbeta förebyggande, säger Sven Bölte.

När kartläggningen är klar kan skolan ta hjälp av psykologer och pedagoger vid KIND.

– Alla medarbetare i skolan måste arbeta med de här frågorna för att få kvalitet i arbetet. De som tar frågan på allvar förbättrar mycket på ganska kort tid.

Fakta om NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på att hjärnan arbetar på ett annorlunda sätt. De vanligaste är adhd, diagnos inom autismspektrumet och språkstörningar.

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) delas in i olika former: ouppmärksam form (ADD), hyperaktiv-impulsiv form och kombinerat form (ouppmärksam och hyperaktiv-impulsiv).

  • Förekomst: cirka 5 procent bland skolbarn, 3–4 procent bland vuxna.
  • Vanliga symtom: Problem med uppmärksamhet och impulskontroll, överaktivitet.

ASD (Autism spectrum disorder) är sedan 2013 (DSM-5) namnet för de diagnoser som tidigare delades upp i bland annat autism och Aspergers syndrom.

  • Förekomst: cirka 1–2 procent.
  • Vanliga symtom: Sociala svårigheter och kommunikationsproblem, specialintressen, tvingande rutiner eller handlingar, överkänslighet/okänslighet för vissa sinnesintryck

Språkstörning

  • Förekomst: cirka 7 procent.
  • Vanliga symtom: Långsam språkutveckling, svårigheter att lära sig nya ord, svårt att göra sig förstådd och förstå, språk.

Källor: Attention, 1177 Vårdguiden, KIND

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa