I fokus: Problematisk skolfrånvaro

Lusten lockade henne tillbaka

Alva går första året på floristlinjen. Foto:Katja Ragnstam

Efter jullovet i nian slutade Alva gå till skolan. Tack vare Stenungsunds satsning på elever med stor frånvaro kom hon tillbaka, och nu går Alva på gymnasiet.

En vas med rosa tulpaner hemma i familjens vardagsrum påminner om Alvas nya intresse. Hon går ettan på floristlinjen på Munkeröds Utbildningscenter i utkanten av Stenungsund, cirka fyra och en halv mil norr om Göteborg. En gymnasieutbildning som lockar, men som också kan skapa ångest.

– I början var det nervöst. Där fanns nästan bara folk jag inte hade träffat förut, säger hon.

Slutade gå till skolan

Det var också på vippen att Alva inte klarade sina slutbetyg och kom vidare från grundskolan. Under hösten i nian började skolgången svaja ordentligt och hon uteblev från lektioner ganska ofta. Efter jullovet slutade hon helt att gå till skolan.

Dagen innan sportlovet skickade skolan en ansökan till SKIFO (Skolan och individ- och familjeomsorgen i Stenungsunds kommun). Det är den sektorsövergripande enheten på kommunen som arbetar med att förmå elever med långvarig frånvaro att ta tag i skolarbetet igen. En specialpedagog, socialpedagog och familjebehandlare gör en gemensam bedömning av elevens situation och behov.

– Vi satte igång direkt och tog ett samtal med föräldrarna, säger Rolf Agaton, specialpedagog och den som haft tätast kontakt med Alva.

Väcka lusten

Han lade ner mycket energi på att prata med Alva om varför utbildning är nödvändig och försökte samtidigt väcka hennes lust för att lära sig saker.

– Det är viktigt att skapa ett eget utrymme för utbildningen och försöka att inte låta det påverkas av om man har kompisar eller inte. När hon insåg det kunde jag börja ställa tuffare krav, säger Rolf Agaton.

Alva fick tillbaka lusten att gå till skolan och lyckades till slut få tillräckligt bra betyg för att kunna söka in på gymnasiet.

Det var Alvas mamma Jaana Hurtig som såg till att skolan ansökte om stöd från SKIFO.

– Det lät bra att de jobbar över sektorsgränserna och samordnar kontakterna mellan skola, familj och eleven. Äntligen såg jag att det blev verkstad och inte bara tomt prat, säger hon.

Hennes dotter har diagnoserna ADD och autism. Ända sedan första klass i grundskolan har Jaana Hurtig tryckt på för att Alva ska få så goda förutsättningar som möjligt.

– Jag har fått upprepa mig varje termin, och det har inte funnits någon samordning mellan de olika stadierna. Skolan ska ju vara inkluderande, men ibland verkar det som om de tror att det räcker med att rullstolsanpassa här och där. Jag anser att det brister i både kunskap och information, särskilt på högstadiet.

Jaana Hurtig understryker vikten av samverkan och menar att SKIFO behöver ha nära kontakt med bland annat barn- och ungdomspsykiatrin under hela skoltiden. Insatserna får inte vara beroende av vilken kompetens som råkar finnas på respektive skola.

Enkel sak

Hon konstaterar att även en så till synes enkel sak som att ta bussen till skolan är en utmaning för Alva.

– Även för en elev utan funktionsnedsättning kan det kännas snurrigt att börja i en ny skola. Har man en diagnos blir det jättejobbigt.

Alva nickar instämmande från sitt hörn i soffan. Lillis, en blandras mellan golden retriever och springer spaniel, söker hennes hand för att bli kliad bakom örat.

– I nian var det mycket upp och ner. Vissa perioder var jag deprimerad. Jag kände mig ensam och det var ofta det som gjorde att jag blev deprimerad.

Nu har hon åter hamnat i en svacka och stannat hemma från skolan några veckor, men är på väg upp igen.

– Det stressar mig att jag kommer efter med skolarbetet. Jag vill gärna gå klart gymnasiet. Nu vet jag att det är viktigt att gå ut gymnasiet för att kunna få ett jobb i framtiden, säger hon.

Hämtar på morgnarna

Hennes skola erbjuder sig att hämta Alva på morgnarna och göra en individuell studieplan för att underlätta skolgången. Klassen har bara sju elever.

Hon längtar efter vänner och det påverkar hennes upplevelse av skolan. Även om hon förstår Rolf Agatons resonemang om att vänner och skola är två olika saker, tycker hon att de är svåra att skilja på.

– Jag tycker ändå att det hänger ihop. De andra i klassen har redan sina vänner, men vi är i alla fall kompisar i skolan, säger hon.

En positiv sak med skolan är den studieresa till Holland som klassen ska göra så småningom.

– Vi ska göra studiebesök och se hur de odlar tulpaner. Det ser jag fram emot.

Alvas råd till föräldrar och skola

Råd till förälder med barn som stannar hemma från skolan:
Föräldern bör ta reda på hur barnet mår och uppmuntra barnet att förbättra sin skolinsats genom att förklara hur viktigt det är att gå till skolan för att kunna gå vidare i livet.

Råd till lärare som har en elev som stannar hemma från skolan:
Anmäl frånvaron till elevens vårdnadshavare, var positiv med pressa eller stressa inte eleven. Ge inte eleven för många uppgifter på en gång, utan ta en sak i taget.

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa