”Jag satsar på att bli inspirerad!”

Den 10–12 april är det dags för årets forskningskonferens Fokus på autism. Funktion i fokus bad Terje Falck-Ytter, forskningsledare för Projekt Småsyskon, tipsa om en spännande föreläsare.

Alla typer av sömnproblem är överrepresenterade hos barn med autism, adhd, epilepsi och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Vid Fokus på autism ska Paul Gringras, professor vid Kings College i London, berätta om vilka aspekter av barnets sömn som är viktiga för anhöriga och nätverk, enligt en ny studie. Det är en av programpunkterna som Terje Falck-Ytter är nyfiken på.

– Jag satsar på att bli inspirerad av Paul Gringras föreläsning om sömn! I Projekt Småsyskon samlar vi in detaljerad information om sömn och sömnvanor hos alla spädbarnen men har ännu inte börjat analysera dessa viktiga data.

Hur har autismforskningen förändrats de senaste decennierna?

– Om man ska förstå autism så måste man förstå vad som händer under de första åren i livet, både i termer av hjärnans utveckling och i beteenden hos barnen. Trots det var det länge sällsynt att man studerade spädbarn inom autismforskningen.

Det har ändrats under de senaste 15 åren – nu finns många forskningsprojekt om den tidiga utvecklingen vid autism runt om i värden.

I forskningsprojektet Småsyskon undersöker ni ju bland annat sensorisk överkänslighet och tidiga utvecklingsprocesser. Kan du kort beskriva detta relativt nya forskningsfält?

– Autism har i första hand definierats av symtom inom området social kommunikation och repetitiva/begränsade beteenden eller intressen men nu hittar vi tecken på att basala sensoriska funktioner är lite annorlunda. Ett exempel är att de spädbarn som senare får autism tycks reagera lite kraftigare än andra på ljus och ljud. Många personer med autism beskriver denna typ av sensoriska symtom, men att vi i forskningen kan se systematiska skillnader så tidigt är nytt och viktigt.

Varför har just denna forskning blivit så het på senare år?

– Den kan generera helt nya och ibland överraskande insikter och slå hål på seglivade myter om autism. Ett viktigt generellt fynd är att tidiga tecken på autism finns inom många olika områden (uppmärksamhet, motorik, perception osv.). Det rör sig absolut inte bara om sociala funktioner eller sociala beteenden.

– Färska data från småsyskonforskningen börjar kunna beskriva i detalj på vilket sätt olika områden av hjärnan utvecklas annorlunda hos spädbarn som senare diagnosticeras med autism. En studie hittade att hjärnbarken i flera olika områden växte snabbare hos barn med autism än hos andra barn. Om dessa resultat kan upprepas av andra forskargrupper är det ett stort steg framåt.