I fokus › Matvanor

"Involvera föräldrar"

Ätsvårigheter ingår i många diagnoser och behöver utredas, enligt bokaktuella Kajsa Lamm Laurin, logoped vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

Kajsa Lamm Laurin
Kajsa Lamm Laurin är logoped och har som anställd inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne länge arbetat med ätsvårigheter hos barn med funktionsnedsättning.

Hennes senaste bok, Barn med ätsvårigheter. Förhållningssätt och råd till förskolan (Gothia fortbildning 2018), riktas lika mycket till personal inom förskolan som till föräldrar till barn med ätproblematik. Hennes råd gäller inte överdrivet kräsna eller petiga barn, då svårigheterna som uppstår oftast rör tjat, trivseln kring matbordet och ovilja att prova nya smaker. Här handlar det om problem som gör att barn inte äter oavsett hur hungriga de blir.

Ibland kan det finnas medicinska orsaker bakom ätsvårigheterna. Dysfagi, ät- och sväljsvårigheter som beror på att munnen och svalget inte fungerar som det ska, är särskilt vanligt hos barn med motoriska funktionsnedsättningar.

– Oralmotoriska och oralsensoriska svårigheter är ett förbisett problem, säger hon. I en så till synes okomplicerad process som att svälja, är över 30 muskelgrupper inblandade.

”Neofobi”, en rädsla för nya och okända födoämnen, kan också ställa till stora måltidsproblem. Kunskap, tålamod och energi är nyckelord för att få barnen att känna lust och förväntan inför måltiden.

– Ätsvårigheter, säger Kajsa Lamm Laurin, är en komplikation som ingår i många diagnoser. Barn som krånglar med maten behöver egentligen en mer ingående utredning.

KAJSAS 5 RÅD

  1. Utred varför barnet inte äter – det finns alltid en bakomliggande orsak.
  2. Involvera föräldrarna i utredningen.
  3. Optimera barnets förutsättningar vid måltiden, till exempel​ konsistensanpassning,​ sittställning och ljudnivå.
  4. Håll inte för hårt på regler om att smaka, sitta kvar vid bordet etc. Press och tvång hör inte hemma vid matbordet.
  5. Håll en neutral och trevlig ton om maten. Värdera inte ätande – man är inte duktig för att man äter. Man ska äta för att man är hungrig, inget annat.

Lyssna

Om sambandet mellan ätstörning, autism och adhd

Podden Funka olika tar upp sambandet mellan ätstörning, autism och adhd. Elisabet Wentz, professor vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri och Elina Johansson, socionom och verksamhetsledare på Attention Stockholm medverkar. 
> Lyssna på  Funka olika om sambandet mellan ätstörning, adhd och autism

Om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning

Många med flerfunktionsnedsättning har svårt att äta och svälja. Det kan leda till näringsbrist och allvarliga följdsjukdomar. Katarina Warming, logoped och enhetschef, och Helena Bergqvist, sjukgymnast, från Motorik- & träningscenter inom Habilitering & Hälsa går igenom allt från symptomen till vilken hjälp som går att få. Båda har lång erfarenhet av ät- och sväljsvårighet, och andning. 
> Lyssna på avsnitt om ät- och sväljsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning