Forskning

Internetbehandling för små barn med CP

Barnet får en handske på sin bästa hand. Foto Åke Karlsson

Intensivträning kan förbättra rörelseförmågan hos många barn med CP, cerebral pares. Nu erbjuder Motorik- och träningscenter inom Habilitering & Hälsa behandling via internet till föräldrar med barn som är 4–18 månader.

Varje år föds omkring 50 barn med CP i Stockholms län. En tredjedel av dessa barn har risk att få en funktionsnedsättning som främst påverkar deras förmåga att använda ena handen, unilateral CP.

Handteamet vid Motorik- och träningscenter erbjuder nu behandling via internet för barn som är 4–8 månader. Metoden som heter CI-terapi (Constraint induced movement therapy) går ut på att barnet får ha en handske på sin bästa hand och måste använda den svaga handen för att försöka greppa leksaker.

Nya kopplingar i hjärnbarken

Hjärnan är formbar, särskilt hos barn, och genom upprepade övningar bildas nya kopplingar i det område i motorbarken som styr den svaga handen.

– Instruktionen till föräldrarna kan vara att ta fram leksaker som är lite för svåra att greppa så att barnet måste tänja sin förmåga. I takt med att förmågan utvecklas ger man barnet nya saker som övar upp förmågan ytterligare.

CI-terapin ges via internet och består till en stor del av videomöten där behandlaren instruerar föräldrarna som leder övningarna med barnet. Kommunikation mellan föräldrar och behandlare sker också via den nationella plattformen Stöd och behandling. Behandlingen pågår dagligen under perioder om sex veckor.

– Hittills har sju familjer fått internetbehandlingen. Vi kommer att jämföra resultatet med konventionell CI-terapi som över 50 barn har fått hittills, säger Ann-Christin Eliasson, professor vid Karolinska Institutet, som leder studien.

Behandlingen skräddarsys 

Metoden har visat sig vara effektiv redan från fyra månaders ålder.

– Vi rekryterar barn som blivit uppmärksammade redan vid födseln från sjukhusen men några kommer också via BVC. Föräldrar brukar kunna se tidigt om det är någon skillnad mellan händerna och vi gör en objektiv bedömning.

Behandlingen skräddarsys efter varje barns potential.

– Det är enklare om barnet har en liten gripförmåga i den svaga handen så att man har något att jobba med, men barn som har en svårare funktionsnedsättning kan också ha nytta av CI-terapi. Man kan få dem att peta och knuffa på saker och även att behålla en sak som man stoppar in i barnets hand. Att till exempel kunna röra på armen kan göra stor skillnad när barnet blir större.

Studien ingår i ett forskningsprojekt vid Habilitering & Hälsa i Stockholm och Linköpings universitet.