Intensivkurs i PODD med ögonstyrning

Svensk forskare introducerar ny teknik för kinesiska barn med flerfunktionsnedsättning. 

PODD är ett exempel på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som har använts under några år inom habiliteringen i Sverige. Det består av bildsymboler som ska täcka kommunikativa behov i de flesta situationer och sammanhang. Den elektroniska versionen av PODD har öppnat nya möjligheter för personer som endast kan kommunicera med hjälp av ögonen, såsom personer med Retts syndrom, Angelmans syndrom samt cerebral pares eller traumatisk hjärnskada med omfattande rörelsenedsättning.

– För dem kan det vara omöjligt att peka i en pappersbok eller på en surfplatta. Och andra sätt att uttrycka sig med hjälp av böckerna tar oerhört mycket energi. PODD på ögonstyrd dator ger betydligt bättre möjligheter att själv uttrycka sig med bildsymbolerna, säger Helena Wandin, leg. logoped vid Nationellt center för Retts syndrom och närliggande diagnoser och doktorand vid Uppsala universitet.

Övar på pekprat

Hon har nyligen varit med och introducerat ögonstyrda datorer till flickor med Rett syndrom i kinesiska Shenzhen. Där håller man två veckor långa intensivkurser med fem familjer åt gången, som kommer från olika delar av landet. 

– Kursen började med några dagar där föräldrarna var med. Då fick de information om tekniken och en genomgång av gruppaktiviteterna. Vi övade också på att modellera (pekprata). 

Att lära sig använda ögonstyrd dator är en lång process. Själva kommunikationen går inte heller blixtsnabbt, inte ens om du har tillgång till den senaste tekniken. 

– Det gäller att ha tålamod. Patienterna och deras anhöriga behöver få hjälp att upptäcka framsteg och få en push att gå vidare.​

Gruppforum på nätet

En e-hälsoplattform ger möjlighet att lägga upp träningsfilmer och skapa gruppforum för familjer från samma region. 

– Vi har haft fortsatt kontakt via videolänk och inför dessa tillfällen skickar familjerna en videofilm för återkoppling. 

Helena Wandins medverkan i projektet i Shenzhen ingår i ett forskningssamarbete mellan Nationellt center för Retts syndrom och närliggande diagnoser, och kliniken i Shenzhen. 

Lyssna på podd om PODD

Alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Podden Funka olika träffar Mayte, vars 13-åriga dotter kommunicerar med hjälp av bland annat en ögonpekningsdator, tecken och bilder.  Maytes dotter har Retts syndrom och använder sig framförallt av PODD. I podden medverkar även logopeden Lena Lindberger, Habiliteringens resurscenter.

> Lyssna på Kommunikativt och kognitivt stöd 2. "Man måste planera"

Funka olika är en podd om allt från diagnoser och behandlingar till relationer och hälsa. Podden vänder sig framförallt till dig som har en funktionsnedsättning och dina närstående. Med Funka olika vill vi också bidra till att nätverk och yrkesverksamma får ökad kunskap. Lyssna på personliga samtal och råd från experter. 

> Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning