Inkluderande symbol kompletterar Agenda 2030

”Ingen ska lämnas utanför” är tanken bakom den nya symbol som Forum Syd och Concord Sverige står bakom. Symbolen lanserades nyligen i samband med toppmötet i New York där världens ledare samlades för att förnya löftena i Agenda 2030.

En symbol delaktighet

Den inkluderande symbolen ska komplettera de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och rikta ljuset mot bland annat personer med funktionsnedsättning.

– Den nya symbolen ska förstärka det medmänskliga engagemang och bli en påminnelse om att alla måste ha en röst i utvecklingen, säger Jakob Trollbäck, vd för The New Division, kommunikationsbyrån som designat den nya symbolen och även symbolerna för de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030.

Världen har nu drygt tio år på sig att nå de sjutton utvecklingsmål som man enades om 2015.

– Det är dags att prioritera agendans viktigaste åtagande; att ingen ska lämnas utanför, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd.

Projektet har finansierats av Sida.

> Concord Sverige