Ingen avgift för jourläkare

Från och med 1 januari är det ingen patientavgift för hembesök av jourläkare i Stockholms län. Jourläkarbilarna rullar i hela länet kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt. 

Patienter och närstående som har svårt att ta sig till en akutmottagning kan få träffa en jourläkare hemma. Det gäller alla patienter som bor i länet eller vistas här.

Barnfamiljer, äldre och personer med funktionsnedsättning ska prioriteras men det medicinska behovet avgör hur snabbt man kan få hjälp. Sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 bedömer om man kan få hjälp av en jourläkare.

Jourläkare är specialister i allmänmedicin eller akutsjukvård och kan bedöma och behandla ungefär samma sjukdomar och skador som läkare på vårdcentraler och närakuter, som till exempel långvarig hosta och feber, urinvägsbesvär, yrsel, öronbesvär, hudutslag och mindre skärskador som behöver sys.

> Om Jourläkare på 1177.se