Hon värnar om vuxna syskon

Rakel Lornér leder projekt Vuxensyskon på Bräcke Diakoni. Foto: Eva Berglund

Projekt Vuxensyskon vill synliggöra syskonrelationen. Projektet anordnar syskongrupper och undersöker vilket stöd som efterfrågas av vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning.

Vad är Projekt Vuxensyskon?

– Det är ett arvsfondsprojekt som under tre år vill synliggöra syskonrelationer och att syskonrelationen är central även i vuxen ålder. Vi undersöker vilket stöd som efterfrågas av syskon. Vi vill också att de som jobbar inom sjukvård, habilitering och social omsorg räknar med syskonen när det är en familj där någon har en funktionsnedsättning.

Vilket stöd har ni sett att vuxna syskon behöver? 

– De vill kunna prata utan att riskera att de gör någon ledsen. Syskonen har uppskattat jättemycket att få prata med andra syskon utan att känna skuld för att såra föräldrar eller syskonet med funktionsnedsättning. Vi har haft samtalsgrupper med fem till sju personer under en period om sex veckor ungefär och återträff efter en tid. Fokus har varit att få möta andra syskon och få prata om ansvar, skuld, gränser och framtid. I grupperna har det också kommit upp mycket oro för föräldrar när de börjar bli äldre.

Vad har grupperna gett deltagarna?

– I och med att syskonen har kunnat prata och sätta ord på sin situation och mötts av förståelse så har de kunnat sortera mycket: vad handlar om mitt syskon, vad handlar om mig, vad handlar om min uppväxt, och vad handlar om nutid? Det blir greppbart i stället för en diffus känsla av skuld och oro. Syskonen får möjlighet att börja hantera svårigheter, se vad de kan göra någonting åt, vad som är deras ansvar och vad som inte är det.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?

– Vi vill att det blir naturligt med syskongrupper i alla åldrar när det gäller sjukdom eller funktionsnedsättning. Syskon behöver inkluderas när man pratar om anhöriga, för ganska ofta tappas syskon bort i beskrivningen av anhöriga. Vi vill också att alla ska förstå att funktionsnedsättning eller sjukdom inte är någons fel. Alla går runt med skuldkänslor: föräldrar, den som har funktionsnedsättning och syskon. Men man pratar inte så mycket om skuldkänslorna trots att det är något som påverkar väldigt mycket. 

> Projekt Vuxensyskon på Bräcke Diakoni

Lyssna 

Podden Funka olika pratar med Rakel Lornér om hur det kan vara att vara vuxet syskon till en person med funktionsnedsättning. Vad är viktigt att bearbeta och hur kan man tänka framåt? ÅsaSara Hoas och Henrik Holmer berättar hur det påverkat dem och deras livsval att växa upp med ett syskon som har funktionsnedsättning. ÅsaSara har gått i syskongrupper för vuxna. Henrik skildrar sin och andra syskons situation i pjäsen Skuggsyskon.

> Lyssna på syskon 2. Livet som vuxet syskon till funktionsnedsatta
> Mer från Funka olika med fokus på syskonen