Här är höstterminens bästa "skolböcker"!

Höstens bokflod är en godispåse för pedagoger och skolledare som vill bli bättre på funktionsnedsättningar. Här finns både teori och praktik som kan hjälpa både lärare och elever att lyckas i skolan.

Helena Hallgren, bibliotekarie vid Habiliteringens resurscenter på Habilitering & Hälsa, väljer de bästa.

Bild på några böcker
Förskola för alla – här finns verktygen

Barn på förskola utmanas hela dagarna i att klara av aktiviteter, samspela och följa anvisningar. Skillnader mellan barnens utveckling och förmågor förutsätter att de anställda har pedagogiska verktyg. I boken Tydliggörande pedagogik i förskolan ger författarna ger exempel på hur alla barn kan inkluderas i gruppen och få möjlighet att lyckas.

Tydliggörande pedagogik i förskolan av David Edfelt, Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd. - Natur och Kultur, 2019

Så motiverar du elever i särskolan

Hur kan särskolans pedagogik utvecklas så att den följer läroplanen och samtidigt skapar motivation och lust hos elever? I boken Lära för livet ger specialpedagogen Marie Nilsson Nordfors förslag på hur personal i särskolan kan arbeta för att nå målet. Boken är uppdelad i tre delar. Den första delen tar upp definitioner, styrdokument och avsnitt som berör hjärnfunktioner och pedagogik. Den andra delen fokuserar på olika förmågor som kan stödja och konkretisera lärandet. Sista delen handlar om praktiskt arbete, hur olika förmågor kan tränas upp och hur eleverna kan göras delaktiga i sitt eget lärande.

Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan av Marie Nilsson Nordfors. – Gothia fortbildning, 2019

Lär känna de tysta barnen

Om de tysta barnen, de som inte gör något väsen av sig, handlar boken Introverta elever av Dennis Hjelmström, skolchef som tidigare arbetat både som lärare och skolledare i grundskolan. Många av dessa barn har ett rikt inre liv men kan ha svårigheter att delta i skolans sociala spel. Några av dem har accepterat att de är introverta, andra kämpar hårt för att vara som "de andra" och kan vara helt utmattade efter skoldagens slut. 

Introverta elever: teori och praktik av Dennis Hjelmtröm. – Natur & Kultur, Läromedel, 2019

Så lever du upp till nya lagen

Läsa-skriva-räkna-garanti som ingår i skollagen sedan 1 juli 2019 ska säkerställa tidiga stödinsatser utifrån elevers behov. Petra Runström Nilsson som är specialpedagog, universitetsadjunkt och författare, presenterar här en modell för pedagogisk utredning där alla delar från uppstart till åtgärdsförslag finns beskrivna steg för steg. Hon ger exempel på pedagogiska utredningar och beskriver de kartläggnings- och bedömningsinstrument som nu är obligatoriska enligt skollagen. 

Pedagogisk utredning och kartläggning: att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd av Petra Runström Nilsson. – Gleerup, 2019

Handbok om elever med adhd och autism

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas och går ut utan fullständiga betyg. Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur undervisningen kan anpassas så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Den praktiska handboken vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam. 

Autism och ADHD i gymnasiet: tydliggörande pedagogik av David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund. – Natur & Kultur, 2019