I fokus › Matvanor

Handlingsplan mot godis och läsk

Ohälsosamma vanor orsakar lidande och ökat vårdbehov. Livsmedelsverket ser behov av kunskapsstöd och riktlinjer.

Vad är viktigast - hälsan eller
självbestämmande?
Livsmedelsverkets nätverk Mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning träffades nyligen i Växjö. På agendan stod behovet av god och näringsriktig mat för elever i särskola och personer i gruppbostäder.

– Vi ser att personer med intellektuell funktionsnedsättning äter mer godis, kakor och läsk och mindre grönsaker än andra. Många får svårt att röra på sig och det orsakar både ett individuellt lidande och ett ökat vårdbehov, säger Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverket och projektledare vid Nationellt kompetenscentrum för måltider i skola, vård och omsorg.

Svårt hitta balans

Nätverksträffarna började för sex år sedan för att ge olika yrkesgrupper möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter. I samtalen har det kommit fram att personalen ofta har svårt att hitta balansen mellan att värna om hälsan och individens rätt till självbestämmande. Där kan man inte dra en tydlig gräns utan den diskussionen måste hållas levande varje dag i personalgruppen, understryker Anna-
Karin Quetel.

– Det handlar om att hjälpa till att hitta en bra livsstil i vardagen och spara godsakerna till festliga tillfällen.

Livsmedelsverket ska nu se över sitt fortsatta stöd till yrkesgrupper inom LSS. Nätverket upplevs  om efterfrågat men man ser också ett behov av kunskapsstöd och riktlinjer för personalen.

– Tanken är att vi ska ha en handlingsplan för arbetet vid årsskiftet, säger Anna-Karin Quetel.