I fokus › Matvanor

Hälsan spelar roll i Haninge

De träffas två gånger i veckan. På schemat står fysisk aktivitet varvat med teori om goda matvanor. Kursen Min hälsa spelar roll för personer med intellektuell funktionsnedsättning har snabbt blivit en succé.

Camilla Söder är sedan ett år anställd på en ny tjänst som hälsopedagog i Haninge kommun. Hon ingår i socialförvaltningens team för stöd och hälsa, och tillsammans såg de ett behov av att göra något övergripande för gruppen med intellektuell funktionsnedsättning.

– De lider av större ohälsa än befolkningen i övrigt. Ofta försämras den dessutom i samband med att de flyttar hemifrån till ett gruppboende, då kraven ökar på att vara självständig.

Bild på böngryta Näringsriktig och smakrik böngryta. Foto Susanne Walström
Pilot efter modell från USA

Teamet föreslog en satsning som bygger på ett utbildningsmaterial från USA som heter Health Matters och Haninge kommun ställde sig bakom förslaget. Camilla Söder leder nu ett pilotprojekt som är finansierat av Arvsfonden och ingår i ett större projekt som drivs av Akademiskt primärvårdscentrum i Stockholms läns landsting.

Tidigare har man utbildat personal i hälsosamma vanor men den här kursen, som heter Min hälsa spelar roll, är direkt riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Ofta fungerar en utbildningsinsats för personalen bra i början men det har varit svårt att få till en hållbar förändring. I den här modellen får deltagarna lära sig att ta eget ansvar för sin hälsa. De ska också få ökad kunskap om levnadsvanor och tilltro till den egna förmågan att vara fysiskt aktiv, säger Camilla Söder.

Kurs i att må bra

Första steget i pilotprojektet var att ge information om den kommande hälsokursen till chefer och personal i daglig verksamhet och gruppbostäder. Därefter rekryterades deltagare till en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp med åtta personer i varje grupp. För att få delta skulle man kunna föra ett enkelt samtal och kunna vara i en grupp samt ha fyllt 18 år.

Camilla Söder, hälsopedagog i Haninge
kommun. Foto Susanne Walström

– Vi presenterade det som en kurs i att må bra och sedan var det först till kvarn som gällde. De båda grupperna har nu avverkat drygt en tredjedel av totalt 36 lektioner på 90 minuter.

De ses två gånger i veckan och tiden är uppdelad mellan fysisk aktivitet och samtal om vad som påverkar vår hälsa.

– Ofta går det bra, ibland är det svårare. Det kan vara känsliga saker att prata om, säger Camilla Söder.

Vid första tillfället fick deltagarna sätta upp egna mål och fundera kring hur de skulle kunna nå dem, till exempel att promenera mer, känna sig gladare eller gå ner i vikt.

– Vi har tagit upp positiva och negativa saker med träning. Det dåliga kan vara att man blir för trött, att det är dyrt eller att man helt enkelt inte har någon att träna med.

Utegym och matbutik

När gruppen varit på utegym bokade en av deltagarna in en egen träningstid tillsammans med personalen. En annan deltagare började promenera hem efter kursen.

Besök i matbutik ingår i kursen.
Grupperna har också besökt en mataffär.

– Då talade vi om vad vi behöver äta mer och mindre av och förberedde oss genom att gå igenom kostcirkeln.

Under en lektion testade man pulsklockor och tog upp att det inte är farligt när pulsen ökar och hjärtat slår snabbare.

– Efter det tycker jag att deltagarna har lättare för att ta i mer.

I Haninge kommer projektet att fortsätta under våren och sedan utvärderas. Förhoppningen är att metoden visar sig leda till hälsosammare levnadsvanor och att andra kommuner vill ta efter.

– Med tanke på den förbättring vi redan ser vill vi bygga vidare och medverka till att metoden kan börja användas av fler, säger Camilla Söder.

SAMVERKAN FÖR BÄTTRE LEVNADSVANOR

  • I pilotprojektet i Haninge utvärderas den första anpassningen av det amerikanska​ utbildningsmaterialet Health​ Matters. Modellen, som fått namnet Hälsan spelar roll, ska ge personer med intellektuell funktionsnedsättning inom​ LSS-verksamheter möjlighet att själva ta beslut om sin hälsa, bland annat genom att ändra mat- och rörelsevanor.
  • Utbildningen ska bli ett webbaserat material med personal inom LSS-verksamheter som kursledare.
    – Deltagarnas levnadsvanor, kunskap om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet påverkas positivt, enligt de utvärderingar som gjorts i USA, säger Helena Bergström, utvärderare vid Akademiskt​ primärvårdscentrum.
  • Ett tidigare projekt, Hälsofrämjande gruppbostad, som genomfördes 2013–2018 av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholms läns landsting, riktade sig främst till personal vid gruppbostäder. Syftet var bland annat att påverka personalens arbetsrutiner.
    – Tanken är att de båda modellerna ska kunna användas parallellt, beroende på behov, säger Helena Bergström.
  • Pilotprojektet i Haninge som fått namnet Min hälsa spelar roll  finansieras av Arvsfonden och drivs av Haninge kommun i samverkan med intresseorganisationen Attention och Akademiskt primärvårdscentrum.
  • Min hälsa spelar roll ingår i ett större utvecklingsprojekt som drivs av Akademiskt​ primärvårdscentrum med vetenskapligt stöd från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Det görs inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma på uppdrag av Hälso- och​ sjukvårdsförvaltningen.