Spaning

Hållbar habilitering är målbilden

Joakim Lavesson verksamhetschef på Habilitering & Hälsa. Foto: Anna Molander

I Joakim Lavessons vision av Sverige bidrar habiliteringen till ökad jämlikhet i vården och samhället. Genom att bli bättre på att mäta effekten av åtgärder kommer Habilitering & Hälsa tydligare kunna visa vilken nytta man gör för patienterna. 

I min vision av habiliteringen är vi en flexibel och lyhörd del av hälso- och sjukvården. Min målbild är en hållbar habilitering där vi anpassar oss snabbt till förändrade behov hos våra patienter och nya villkor för verksamheten. Vi har kunnat möta utmaningen att rekrytera kompetent personal i konkurrens med kommuner och privat näringsliv. Habilitering & Hälsa är en attraktiv arbetsgivare där man kan kombinera fortbildning, teknik och forskning med att ge patienter och närstående råd, stöd och behandling.

Jag är också övertygad om att vi under kommande år blir bättre på att mäta effekten av våra åtgärder. Därför kommer vi tydligare kunna visa vilken nytta vi gör för patienterna och deras nätverk. Våra forskare ligger fortsatt i framkant när det gäller ny kunskap om målgrupperna. Tillsammans med dem utvecklar vi evidensbaserade behandlingsmetoder och nya verktyg för att implementera dessa, både inom habiliteringen och i den övriga hälso- och sjukvården. Det kommer bidra till en mer jämlik vård i hela länet.

Habiliteringen gör stor skillnad för invånare med funktionsnedsättning. I min vision av Stockholm och Sverige har vår roll fått en ännu större betydelse. Utan en välfungerande habilitering kommer vi aldrig att uppnå ett jämlikt samhälle.

JOAKIM LAVESSON är verksamhetschef på Habilitering & Hälsa, leg. sjukgymnast till professionen och åretruntpendlare på cykel.