Fråga habdoktorn

"Ge inte upp – det finns bra hjälp att få"

Annika Brar, habiliteringsläkare i Habilitering & Hälsa, får många medicinska frågor från patienter, anhöriga och vårdpersonal. Hon besvarar några av de vanligaste frågorna i "Fråga habdoktorn".

1. Vad innebär ditt jobb som habiliteringsläkare?

Mitt övergripande uppdrag är att bidra till bättre medicinsk vård för vuxna med funktionsnedsättning i hela länet. Det innebär bland annat att jag är konsult i medicinska frågor till medarbetare och ledning i Habilitering och hjälpmedel.

Jag jobbar också med att förbättra samarbetet mellan habilitering och andra vårdgivare kring våra patienter, och med att sprida kunskap i hälso- och sjukvården om funktionsnedsättningar och habilitering. Det är ett fantastiskt roligt och varierat jobb som aldrig tar slut. Vissa saker går att påverka ganska snabbt medan annat tar lång tid att förbättra.

2. Du får många frågor från patienter, anhöriga och personal inom vård och omsorg. Kan du nämna några exempel?

Egentligen är det inte meningen att jag ska svara på frågor direkt från patienter och anhöriga men det händer såklart ändå. Då handlar det ofta om att hitta rätt i vården. Personal i vård och omsorg har ofta liknande frågor, det finns en osäkerhet även bland dem om vem som ska göra vad. Det kan också komma riktigt svåra frågor från primärvårdsläkare, som gör allt för att ge god vård till komplexa patienter trots svåra förutsättningar. Hur gör man om en patient inte går med på nödvändig provtagning eller behandling? Vem kan vara med och fatta beslut i vården – patienten, boendepersonal, anhöriga eller god man? Hur skriver man ett intyg som Försäkringskassan ”godtar”?

3. Kan du ge exempel på ämnen som du kommer att ta upp i "Fråga habdoktorn" i Funktion i fokus och på habilitering.se?

Jag tänkte börja med några av de vanligaste frågorna. Till exempel om när, var och hur man kan söka hjälp med utredning då man känner igen sig i sina barns problematik, hur man får de intyg man behöver, hur man kan underlätta för intygsskrivande läkare, och den viktiga frågan om att få rätt hjälp vid psykisk ohälsa.

Frågor om samhällets stöd

På Habilitering & Hälsas frågetjänst finns socionomer som kan svara på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att förboka telefontid på 1177.se.
> habilitering.se/fragetjanst

Vägledare NPF

Habilitering & Hälsa har en vägledare för neuropsykiatriska diagnoser. Vägledaren kan ge fördjupad information och samtala om diagnoserna autism och adhd. Telefontid förbokas alltid på 1177.se.
> habilitering.se/vagledare

Intygsguide

Att få ett intyg om sin funktionsnedsättning kan vara ett stort problem för patienter och anhöriga. I e-utbildningen Möta patienter med funktionsnedsättning på kunskapsguiden.se finns en särskild intygsguide. Den är framtagen för att underlätta husläkarens arbete med svåra intyg, till exempel för aktivitetsersättning eller god man.
> kunskapsguiden.se

Lyssna!

Lyssna på podden Funka olika om bland annat intellektuell funktionsnedsättning.
> habiltering.se/funkaolika