Mötet

Dotterns diagnos förändrade allt

I fokus: E-hälsa

I Rättvik är alla digitala medborgare

I fokus: E-hälsa

Grupp på Facebook stöd för föräldrar

Aktuellt

Digital delaktighet tema i Funka olika-podden

Mer om e-hälsa

  • Nytt webbstöd för föräldrar

    Att vara småbarnsförälder och själv ha en diagnos inom autismspektrumet innebär ofta särskilda utmaningar. I början av 2018 lanseras det nya webbstödet Föräldrar med ASD. Det kommer att vara en öppen webbplats med ambitionen att stärka föräldraförmågan.  

  • Patienter positiva till videomöten

    Videomöten i vården sparar tid och kraft och gillas av patienterna. Det visar utvärderingen av ett pilotprojekt vid nio vårdcentraler i Stockholms län.

  • Oklart vad ombud får göra

    Vad gäller om en person med funktionsnedsättning inte själv kan hantera digitala tjänster? Nu ska högsta förvaltningsdomstolen avgöra om ett ombud för en enskild person ska få tillgång till personuppgifter om den enskilde via e-tjänster.