I fokus › Sex

”Fokusera på det positiva med sex”

Sexologi borde ingå i vårdutbildningar, menar Lotta Löfgren-Mårtenson.

Personal som möter ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar har ett ansvar att kunna prata om sex. Det anser Lotta Löfgren-Mårtenson, professor vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola.

Lotta Löfgren-Mårtenson har sedan slutet av 1990-talet ägnat sig åt att forska på området sexualitet och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

– Sex är en djupt existentiell fråga, som handlar om allas vår rätt att få känna oss sedda, uppleva njutning ensam eller tillsammans med andra och att få uppleva kärlek och lust. Sex är ett grundläggande behov och är enligt WHO en del av den allmänna hälsan, säger hon.

Lotta Löfgren-Mårtenson har gjort flera studier med unga, föräldrar och personal i särskola och habilitering. Samhällets oförmåga att hantera frågan är en utmaning.

– Ungdomars bristande kunskap beror inte bara på deras svårigheter, utan också på omgivningens osynliggörande, otydlighet och bristande information. Unga med intellektuell funktionsnedsättning känner sig begränsade, säger hon.

Men varför får de inte samma information och stöd i sin sexualitet som andra? Lotta Löfgren-Mårtenson dömer varken föräldrar eller personal, utan menar att frågan om sex är svår, särskilt när det gäller unga och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Ett skäl kan vara att de här tonåringarna har svårare att revoltera eftersom deras beroende av föräldrarna ofta är stort. Den sexuella frigörelsen finns i separationen från föräldrarna. Beroendet fortätter ofta under hela livet och det kan vara svårt att skaffa sig ett eget privatliv.

HOS PERSONAL FINNS ofta en känsla av ansvar för att något ska gå fel.

– De vill skydda ungdomarna från att bli utsatta för sexuella övergrepp eller själva bli förövare. Fokus ligger på risker och oönskade graviditeter. Inte på det positiva med njutning, kärlek och närhet.

Det finns enligt Lotta Löfgren-Mårtenson en oro för att ungdomar med ”en intellektuell funktionsnedsättning” inte ska använda preventivmedel för att de inte ska förstå vad det innebär att bli förälder.

– Föräldraskap borde ingå i sex- och samlevnadsundervisningen. Det är viktigt att prata om vad ett barn behöver och vad som krävs av en förälder. Det är också angeläget att prata om att det finns andra sätt att uttrycka sin sexualitet än genom heterosexuella samlag.

Lotta menar att all personal som möter ungdomar med funktionsnedsättningar har ett ansvar att kunna prata om sex.

– Sex är ett område med subtila normer och signaler. Det är något som personer med intellektuella funktionsnedsättningar ofta har svårigheter med. Därför behöver de mer hjälp än andra, och inte mindre, för att förstå.

MEN HUR SKA man då göra för att personal inom till exempel habiliteringen ska våga närma sig området?

– Kunskap är viktigt och helst borde all utbildning i människovårdande yrken också innefatta sexologi. Men arbetsgivaren måste också ta sitt ansvar och erbjuda handledning och fortbildning. Vi är inne på området mänskliga rättigheter. De kan vi inte bryta emot.

Lyssna

​I tre avsnitt tar podden Funka olika upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. 
> Lyssna på Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?
> Lyssna på Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex
> Lyssna på Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex