Fler får pedagogiskt stöd för högre studier

Allt fler studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor får pedagogiskt stöd för att underlätta studierna. Förra året var det 17 645 studenter i hela landet som fick stödresurser, en ökning med 16 procent från 2017. Åsa Ferm är samordnare av pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet. 

Har ni märkt en större efterfrågan på pedagogiskt stöd?

– Ja, vi känner av den stora ökningen och är glada över att kunna erbjuda stöd så att personer med funktionsnedsättning kan studera på jämlika villkor. Det senaste decenniet har gruppen med ”osynliga” funktionsnedsättningar ökat. Största gruppen är studenter med dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa.

Vilken form av pedagogiskt stöd går att få? 

– Några vanliga former är anteckningsstöd och anpassad examination. Man kan också få stöttning i planering och struktur under en begränsad tid. Vi ger stöd till studenter på olika nivåer, från grundnivå till forskarnivå på alla program och kurser.

Vilka grupper söker?

– Det är en bred grupp. Förutom de jag nämnde tidigare är det blinda, döva, personer med olika typer av rörelsehinder, allergi, medicinska åkommor som mag- och tarmsjukdomar, studenter med cancer och talsvårigheter såsom stamning. 

Ser ni behov som inte kan tillgodoses? 

– Vi tillgodoser inte särskilt pedagogiskt stöd till studenter med tillfälliga skador som bruten arm eller studenter med andra tillfälliga sjukdomar som är övergående.

Här finns mer information om att studera på högskola och universitet med funktionsnedsättning:

> Studera med funktionsnedsättning