Smärta

Fallrapport om sexårig flicka med svår smärta

Foto: Shutterstock

En sexårig flicka remitterades till Smärtcentrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hon hade då haft kronisk smärta sedan nio månaders ålder.

Det hade börjat som smärta i knäna och under de kommande åren utökats med huvudvärk, ledvärk och muskelvärk. Flickan hade genomgått en mängd undersökningar i Sverige, bland annat två magnetkameraundersökningar, test för Borrelia, Bartonella, Epstein Barr-virus och sköldkörtelsjukdom. Hon hade också utretts för reumatoid artrit och psoriasisartrit. Föräldrarna tog henne både till USA och till Tyskland eftersom de var missnöjda med den svenska vården. Läkarna fann en bakterieinfektion och hon behandlades med antibiotika i över ett år. Enligt föräldrarna sov hon bättre under antibiotikabehandlingen men smärtan var densamma.

Stora problem i vardagen

Enligt föräldrarna ökade smärtan vid fysisk aktivitet som att gå, springa, cykla eller rida. Även social kontakt, stress och visst ljud och ljus ökade smärtan.

Flickan hade även stora problem i vardagen. Att göra sig i ordning på morgonen, vara i skolan, gå i trappor, somna och leka var saker som orsakade ständiga problem. Det kunde ta timmar att komma iväg till skolan på morgonen.

Föräldrarna försökte skydda flickan från sådant som ökade smärtan som att springa och cykla, trots att detta var några av hennes favoritsaker att göra. Flickan fick efter utredning, diagnoserna adhd och Aspergers syndrom och behandling med metylfenidat (Ritalin, Concerta med flera). Samtidigt gick föräldrarna i kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lära sig hantera sin egen oro bättre.

Dramatisk effekt på smärtan

NPF-diagnoserna och läkemedelsbehandlingen för adhd hade dramatisk effekt på flickans smärtsjukdom. Två år senare hade flickan fortfarande ont men i snitt bara en natt per vecka, hon gick i skolan utan problem och hade inte kvar några av de funktionella problem som hon tidigare upplevt. Enligt föräldrarna förvärrades smärtan när man prövade att sätta ut adhd-läkemedlet.

Källa: Wiwe Lipsker C. et al. A case report and literature review of autism and attention deficit hyperactivity disorder in paediatric chronic pain. Acta Pædiatrica 2018;107:753-8.

> Läs fallrapporten här

> Läs även artikeln "Smärta vanligare hos barn med NPF"