I fokus: E-hälsa

Få klarar krav på tillgänglighet

Om knappt två år är alla myndigheter tvingade att ha tillgängliga webbplatser. Trycket ökar även på privata leverantörer av e-tjänster. Bara en av femton kommuner klarade ett test av tillgängligheten.

Mia Ahlgren
E-hälsa, banktjänster, distansundervisning. De digitala möjligheterna är en självklarhet för de flesta -  en inte för alla som har en funktionsnedsättning.

– Det finns alldeles för många otillgängliga webbtjänster, oavsett om de är offentliga eller privata, säger Mia Ahlgren, intressepolitiskt sakkunnig på organisationen Funktionsrätt Sverige.

För att göra tjänsterna mer tillgängliga, menar hon att tillverkarna måste lyssna mer på erfarenheterna hos dem som ska använda tjänsterna.

– Om man involverar just de användare som upplever hinder, kommer tjänsterna fungera bättre för majoriteten. Problemet är att de gånger man väl tar in användare är det oftast för sent i processen, säger Mia Ahlgren.

Utlämnad till teknik

Den 23 september 2018 börjar ett nytt EU-direktiv gälla som svensk lag. Från den dagen har kommuner och landsting ett år på sig att anpassa sina webbplatser så att informationen blir mer tillgänglig, inte minst för personer med funktionsnedsättning.

Det kan handla om att webbsidorna måste vara överskådliga och inte för plottriga. Om man har videofilmer ska de vara textade.

– Följ de riktlinjer som finns och testa webbsidan på personer med kognitiva svårigheter, manar Mia Ahlgren.

Kraven på myndigheternas webbplatser ökar också genom en skärpning av lagen om offentlig upphandling. Sedan januari 2017 står det ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.”

När konsultföretaget Funka nyligen gjorde en stickprovsundersökning på 15 kommunala webbplatser var det bara en kommun som klarade alla företagets tester av tillgängligheten. Majoriteten klarade inte ens hälften av testerna.

Berit Robrandt Ahlberg är vice ordförande i Afasiförbundet och har under ett par år fört en enveten kamp mot bristen på digital tillgänglighet hos Landstinget Sörmland. Hennes man har afasi sedan tretton år tillbaka, och i sina vårdkontakter är han utlämnad till en teknik han inte klarar av.

– I dag är det så otroligt mycket saker som måste ske via nätet, från att beställa mediciner till att boka läkartid. Det går inte om man inte kan läsa och skriva, och har man inte fyllt i ett formulär på datorn inom en viss tid kopplas man bort, säger hon.

Efterlyser spärrar

Landstinget har uppmanat Berit Robrandt Ahlberg att hjälpa sin man, men hon har starka invändningar, både av principiella skäl och integritetsskäl. Logga in i makens namn utan fullmakt gör hon inte, eftersom det kan vara ett lagbrott.

Hon efterlyser spärrar som gör att hon inte kan ta del av både hans journaler och ekonomi när han kanske bara behöver hjälp med att beställa medicin.

– För mig som hustru är det kanske okej att hjälpa till, men det kan ju vara en vän eller någon från hemtjänsten som gör det. Jag vill inte utge mig för att vara min man när jag inte är det.

För att sätta strålkastarljus på problemet och väcka debatt har Berit Robrandt Ahlberg bestämt sig för att inte längre hjälpa sin man vid datorn.

– Jag skjutsar honom till sjukhuset eller vårdcentralen. Sedan går han själv in och försöker förklara vad han vill. Det har han svårt för men han skäms inte för sin funktionsnedsättning.

För 1177 Vårdguiden är e-hälsotjänster ett viktigt komplement till den övriga hälso och sjukvården. Via nätet kan man till exempel boka läkartid, hålla kolla på sina läkemedel, läsa sin journal och få olika former av stöd och behandling.

Ökad tillgänglighet

Konsultföretaget Funka gjorde för ett par år sedan en granskning av 1177 Vårdguidens e-tjänster. En slutsats var att tillgängligheten varierade mycket mellan olika delar.

Anne-Lie Krook
– Rapporten från Funka ligger som en grund till det förbättringsarbete vi nu gör, både tekniskt och funktionellt. Vi är medvetna om att det finns brister, säger Anne-Lie Krook, enhetschef på avdelningen för E-hälsa och strategisk IT inom SLL.

En förklaring till bristerna är, enligt Anne-Lie Krook, föråldrad teknik som bromsar utvecklingen. Först hösten 2018 kommer de nya tekniska plattformarna att finnas på plats.

– Nu har vi inlett arbetet med att ta fram den nya generationens tjänster, men det kommer att pågå många år. Man kan inte förvänta sig att allt blir jättebra med en gång.

1177 Vårdguiden har tecknat en överenskommelse med flera föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att knyta dem till utvecklingsarbetet genom att till exempel testa e-tjänsterna.

Har 1177 Vårdguiden ett ansvar för att gå i bräschen för ökad tillgänglighet?

– Ja det har vi absolut. Vårt mål är att vara tillgängliga för alla. Sedan kanske inte alla kanaler passar lika bra för alla. Genom vårt arbete frigör vi också resurser till dem som vill ha en personlig kontakt i vården, säger Anne-Lie Krook.

> Vårdguiden 1177