Aktuellt: Dilemmat

Experter svarar på fråga om sex

25-årige Peter tar på ett oönskat och intimt sätt på män och kvinnor på sitt boende och sin dagliga verksamhet. Vad gör du?

Liisa Keshmiri

Liisa Keshmiri

Aktivitetshandledare, Danvikstulls dagliga verksamhet

Peter har troligen ett behov som han inte kan kommunicera. Det är viktigt att inte förminska eller förneka beho­vet. Jag skulle be Peter om lov att få träffa hans boendepersonal. Tillsam­mans kan vi se på hans livssituation; har han tillfredsställande sociala kon­takter och en bra fritid? I den dagliga verksamheten kan vi regelbundet prata om sex och relationer. Gärna med stöd av spel, bilder och appar (till exempel gratisappen Privatliv).

Peter kan behöva stöd för att veta var och när man kan onanera. All per­sonal bör vara informerad så att alla har samma förhållningssätt. Hos oss ligger bildstöd alltid framme så att deltagarna kan ta upp frågor när de själva vill, såsom frågor om sex.

Stefan Balogh

Stefan Balogh

Sexolog, Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter

Peters beteende är ett symtom på ett behov som kan ha lett till en sexuell frustration. Den dagliga verksamheten kan starta en cirkel om sexualitet och relationer. Gärna med materialet ”Så funkar sex” från Forum Skill. Delta­garna vill ofta veta hur de kan träffa någon, hur par blir ihop, hur en vet att den andra personen vill samma sak som jag, vad som är ok att göra, vad sex är? Minst två anställda bör vara med i cirkeln så att det alltid finns någon som kan svara på frågor. Om Peter är sexuellt frustrerad kan ett enskilt samtal visa vad han längtar efter och hur han kan nå det. Samtalet bör även handla om onani, och Peter kan få information om sätt som fungerar, med eller utan hjälpmedel.

Ellinor Isfors

Ellinor Isfors

Psykolog, Ung samtalsgrupper, Habilitering & Hälsa

Det behövs förändring på två plan. Peter måste sluta ta på andra i sin omgivning och han måste få hjälp med sin frustration.

Jag skulle börja med att prata med Peter och fråga hur han trivs hemma och på jobbet, om sexuell lust, onani, kärlek, relationer och ensamhet.

Om Peter tillåter det skulle jag tala med personal på både boendet och hans dagliga verksamhet. De behövs för att påminna Peter att fråga andra om lov innan han tar på dem. Det bästa är om han får mycket beröm när han kommer ihåg att fråga först.

I samtalen om onani skulle jag vilja veta om Peter onanerar och om han får orgasm eller inte. Om han behö­ver skulle jag ge tips på onaniteknik och prata om var och när det är lämpligt att onanera.

Lyssna

​I tre avsnitt tar podden Funka olika upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. 
> Lyssna på Sex och samlevnad 1. Kan alla ha sex?
> Lyssna på Sex och samlevnad 2. Viktigt att prata om sex
> Lyssna på Sex och samlevnad 3. Hur pratar man med sin ungdom om sex